Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Usklađeni iznosi akcize

Usklađeni iznosi akcize
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, i cigare i cigarilose

Vlada Republika Srbije je, usvojila nove - usklađene dinarske iznose akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih i  cigare i cigarilose, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini.

Vlada Republike Srbije usvojila je i nove - usklađene dinarske iznose iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti pri ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize.

U skladu sa članom 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Vlada Republike Srbije nije izvršila usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete iz uvoza i cigarete proizvedene u zemlji kao i na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta. Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa cigareta i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta izvršiće se počev od 1. januara 2022. godine.

Novi, usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju se od 15.02.2021. godine a objavljeni su u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 11/021 . 
 
Novi – usklađeni dinarski iznosi akcize koji se primenjuju od 15. februara 2021. godine

Novi usklaðeni dinarski iznosi akcize  koji se primenjuju od 15. februara 2021. godine iznose: 
 
Akciza Usklađeni iznosi od 15.02.2021. 
 1 2
Derivati nafte:  
 • olovni benzin (tarifne oznake Nomenklature CT: 2710 12  51 00 I 2710 12 59 00);
61,50 din/lit
 • bezolovni benzin (tarifne oznake Nomenklature CT: 2710 12 41 00 I 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 I 2710 20 90 11);
57,84 din/lit
 • gasna ulja tarifne oznake Nomenklature CT: 2710 19  43 00, 2710 19 46 00, 2719 19 47 00,27 19 48 00,2710 20 11 00,2710 20 15 00,2710 20 17 00 I 2710 20 19 00)
59,48 din/lit
 • kerozin (tarifne oznake Nomenklature CT: 2710 19  21 00 I 2710 19 25 00)
69,34 din/kg
 • Tečni naftni gas Nomenklature CT: 2711 12  11 00 do  2711 19 00 00)
45,17 din/kg
 • ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaaju raspon destilacije do 380o (tarifne oznake Nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, : 2710 12 21 00,: 2710 12 25 00,: 2710 12 90 00,2710 19  11 00, 2710 19  15 00, 2710 19  29 00, 2710 19  31 00, 2710 19  35 00, 2710 19  99 00, 2710  20  90 I 2710 20  90 00 99) 
69,34 din/lit 
Biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake Nomenklature CT 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00) 58,12 din/lit
Alkohilna pića:  
 • rakije od voća, grožđa,vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrata bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda
136,62 din/lit
 • rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina;
348,17 din/lit
 • ostala jaka alkoholna pića;
223,67 din/lit
 • niskoalkoholna pića
23,14 din/lit
 • pivo
26,44din/lit
Kafa:  
 • nepržena kafa iz  tarifne oznake Nomenklature CT 0901 11  00 00 i 0901 12 00 00)
92,99 din/kg
 • pržena kafa iz  tarifne oznake Nomenklature CT 0901 21  00 00 i 0901 22 00 00)
116,23 din/kg
 • ljuspice i opne od kafe iz  tarifne oznake nomenklature CT 0901 90  10 00
127,85 din/kg 
 • ekstrakti, esencije i kncenrati od kafe iz  tarifne oznake nomenklature CT 2101 11  00
174,36 din/kg 
 • zamene kafe koje sadrže kafu  iz  tarifne oznake nomenklature CT 0901 90  90
348,72 din/kg
 • mešavine ekstrakta, esencija i knocentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstrakta, esencijama i dr. koncentratima tih proizvoda iz  tarifne oznake nomenklature CT 2101 11  00 00, 2101 30  11 00, 2101 30  19 00, 2101 30  91 00 i  2101 30  99 00
344,24 din/kg 
 • preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka nomenklature CT 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i concentrate od kafe iz tarifnih oznaka nomenklature CT 1806 90 70 00
348,72 dinkg
 • napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 2202
348,72 din/kg
Cigare  icigarilosi član 40g Zakona o akcizama)   24,49 din/kom

Novi - usklađeni dinarski iznosi akciza sa indeksom potrošaèkih cena u prethodnoj godini predstavljaju isto što i povećanje propisanih iznosa akcize. To znači da su obveznici akcize - proizvođači navedenih derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholnih pića, tečnosti za punjenje cigareta i cigara i cigarilosa koji nemaju akciznu dozvolu dužni da na sve isporuke ovih akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, iz proizvodnog pogona u skladište - od 15. februara 2021. godine obračunaju akcizu po novim usklađenim iznosima akcize.

Isto važi kada je reč i o obveznicima - proizvoðaèima tih akciznih proizvoda koji imaju akciznu dozvolu. Na sve isporuke akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, iz akciznih skladišta od 15. februara 2021. godine, akciza se obračunava po novim, usklađenim iznosima akcize.

Takođe, na uvoz akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, od 15. februara 2021. godine obračun akcize vrši se po novim, usklađenim iznosima akcize. 
 
Novi – usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o  akcizama do kojih se umanjuje akciza pri refakciji plaćene akcize 

Zakonom o akcizama propisano je da kupac derivata nafte može ostvariti refakciju plaćene akize kada određene derivate nafte koristi za propisane svrhe. Način  ostvarivanja refakcije plaćene akcize je takvo da kupac – krajnji korisnik derivata nafte plaća pri kupovini pun iznos akcize, stim što stše pravo na refakciju plaćene akcize najviše u iznosu koji čini razlika između punog (propisanog) iznosa akcize za te derivate nafte i iznosa za umanjenje akcize propisaneog članom 9. stav 5. Zakona o akcizama.

Članom 17. Zakona o akcizama propisano je da se iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama, do kojih se može umanjivaati plaćena akcize, usklađuju sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini.

Vlada Reublike Srbije uskladila je ove iznose sa godišnjim indeksom potroščkih cena u 2020. godini, koji se primenjuju od 15. februara 2021. godine.

Novi - usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav. 5. Zakona o akcizama do kojih se može umanjivati plaćena akcize iznose:
 
Usklađeni iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte i biogoriva i biotečnost Iznos od 15.2.2021 
Za gasna ulja iz člana 9. stav. 1. tačka 3) Zakona o akcizama koja se koriste za:
 
 • kao motorno gorivo za transporne svrhe za prevoz lica i stvari
50,12din/lit
 • za grejanje
7,71din/lit
 • kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne enrgije
0,00 din/lit
 • u industrijske svrhe
0,00 din/lit
Za kerozin iz člana 9 stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama koji se koristi u industrijske svrhe
0,00 din/lit
Za tečni naftni gas iz člana 9 stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama koji se koristi:
 
 • kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari 
25,34din/kg
 • za grejanje
6,60 din/kg
 •  za industrijske svrhe
0,00 din/kg
Za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 38C iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama, a koji se koristi u industrijske svrhe 0,00 din/kg
Za biogoriva iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari 45,92din/lit
Za biotečnosti iz člana 9. stav 1. taačka 7) Zakona o akcizama koje se koristi:  
 • za grejanje
2,90 din/lit
 • za kao energetska goriva za proizvodnju električne i toplotne energije
0,00 din/lit
 


Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft