Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Usklađeni iznosi akcize

Usklađeni iznosi akcize
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, i cigare i cigarilose od 01.07.2020.

Vlada Republika Srbije je, usvojila nove - usklađene dinarske iznose akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih i  cigare i cigarilose, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini.

Vlada Republike Srbije usvojila je i nove - usklađene dinarske iznose iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti pri ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize.

S obzirom da indeks potrošačkih cena u 2019. godini ne prelazi 2%, Vlada Republike Srbije, saglasno članu 40v stav 4. Zakona o akcizama nije izvršila usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete iz uvoza i cigarete proizvedene u zemlji. Naime, prema članu 40v sta 4. Zakona o akcizama, izuzetno od stava 1. ovog člana dinarski iznosi akciza iz člana 40a ovog zakona neće se usklađivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, ukoliko u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike taj indeks ne prelazi 2%.

Novi, usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju se od 1.07.2020. godine a objavljeni su u "Sluzbenom glasniku Rebulike Srbije", broj 005/020, 007/020 i 078/2020.
 
Novi - usklađeni dinarski iznosi akciza sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini predstavljaju isto što i povećanje propisanih iznosa akcize. To znači da su obveznici akcize - proizvođači navedenih derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholnih pića, tečnosti za punjenje cigareta i cigara i cigarilosa koji nemaju akciznu dozvolu dužni da na sve isporuke ovih akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, iz proizvodnog pogona u skladište - od 1. jula 2020. godine obračunaju akcizu po novim usklađenim iznosima akcize.

Isto važi kada je reč i o obveznicima - proizvođačima tih akciznih proizvoda koji imaju akciznu dozvolu. Na sve isporuke akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, iz akciznih skladišta od 1. jula 2020. godine, akciza se obračunava po novim, usklađenim iznosima akcize. 

Takođe, na uvoz akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, od 1. jula 2020. godine obračun akcize vrši se po novim, usklađenim iznosima akcize.

Novi – usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o  akcizama do kojih se umanjuje akciza pri refakciji plaćene akcize

Zakonom o akcizama propisano je da kupac derivata nafte može ostvariti refakciju plaćene akize kada određene derivate nafte koristi za propisane svrhe. Način ostvarivanja refakcije plaćene akcize je takvo da kupac – krajnji korisnik derivata nafte plaća pri kupovini pun iznos akcize, s tim što stiče pravo na refakciju plaćene akcize najviše u iznosu koji čini razlika između punog (propisanog) iznosa akcize za te derivate nafte i iznosa za umanjenje akcize propisaneog  članom 9. stav 5. Zakona o akcizama.
Članom 17. Zakona o akcizama propisano je da se iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama, do kojih se može umanjivaati plaćena akcize, usklađuju sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini.

Vlada Reublike Srbije uskladila je ove iznose sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini, koji se primenjuju od 1.jula 2020. godine.
 
 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft