Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

O NAMA

Commercium je agencija za pružanje konsultantskih usluga u oblasti prekograničnog prometa (izvoz i uvoz) robe i usluga.

 

Tim naših autora, koji čini preko trideset vrhunskih stručnjaka, pruža klijentima sigurnost u poslovanju.  


Kljenti, ako slede savete autora, ne mogu da načine prekršaj ili da imaju zastoj u poslovanju i/ili načine nepotrebne troškove.

 

Privredni subjekti mogu sa našom agencijom da ZAKLJUČE GODIŠNJI UGOVOR. Tako stiču pravo na:

Klijenti sa kojima nemamo zaključen godišnji ugovor plaćaju svaku uslugu po punoj ceni, bez prava na popust. 

 

SAJT

Autorski tekstovi na temu propisa i primene propisa kojima se uređuje prekogranični promet robe i usluga, su otvoreni za pristup samo pretplatnicima. Zabranjeno je svako umnožavanje autorskih tekstova, uključujući ali se ne ograničavajući na preuzimanje, kao i dalje iskorišćavanje istih, bez prethodne dozvole Commercium-a.

 

Filmovi, čiji sadržaj čine predavanja autora, upotpunjena sa grafikom koja prati tok izlaganja, i pripremljenim sadržajem koji omogućava bržu pretragu filma. Postavljeni su na našem YouTube kanalu. Na sajtu u sekciji FILMOVI se nalaze linkovi za pristup ovim filmovima.

 

Sajt sadrži i bazu podataka o dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu robe, prethodnim dozvolama, saglasnostima i uverenjima koje je potrebno pribaviti pre uvoza robe, drugim graničnim kontrolama koje se vrše pri uvozu robe.

 

Ova baza je zasnovana na nomenklaturi carinske tarife i redovno se ažurira. Pristup podacima je slobodan. Ako posetilac našeg sajta zna tarifnu oznaku za robu koju uvozi može vrlo brzo pronaći sve gore pomenute podatke bez plaćanja bilo kakve naknade.

 

Na našem sajtu se nalaze i odluke o svrstavanju robe po nomenklaturi carinske tarife. Ove odluke su obavezujuće za primenu. Pružaju sigurnost izvoznicima i uvoznicima robe, jer ako se pridržavaju ovih odluka ne mogu pogrešiti pri svrstavanju i sigurno će imati tačan tarifni podbroj gde se njihova roba svrstava, a samim tim i tačne podatke o dažbinama, prethodnim dozvolama, saglasnostima i uverenjima i obaveznim graničnim kontrolama.

Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft