Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Derivati nafte

Derivati nafte
Derivati nafte koji se oporezuju akcizom su:
 • olovni benzin (CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00); 
 • bezolovni benzin (CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11);
 • gasna ulja (CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00);
 • kerozin (CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00);  
 • tečni naftni gas (CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00);
 • ostali derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99);
Akcizom se oporezuju i biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomenklature CT: 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00).

Derivatima nafte, koji podležu oporezivanju akcizom, smatraju se i:
 • svaki proizvod koji se prodaje i upotrebljava kao   pogonsko gorivo;
 • aditivi, odnosno ekstenderi koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva.
Akciza na aditive, odnosno ekstendere jednaka je iznosima akcize na derivate nafte kojima se dodaju.
 
Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti može se ostvariti kada se ovi akcizni proizvodi koriste za sledeće namene:
 • za transportne svrhe za prevoz lica i stvari
 • za grejanje poslovnog i stambenog prostora
 • u proizvodnji električne i toplotne energije
 • u industrijske svrhe
Kupac – krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kojim se smatra pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte, biogoriva i biotečnosti snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan Zakonom ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa čl. 39a i 39b Zakona, u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft