Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Putnički promet

Putnički promet
CARINSKI POSTUPAK U PUTNIČKOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM

 

U putničkom prometu sa inostranstvom, potrebno je razgraničiti pojmove koji se pojavljuju u ovom postupku.

 

Putnikom u carinskom postupku pri unosu smatra se svako lice koje privremeno dolazi u carinsko područje Republike Srbije, u kojoj nema boravište, svako lice koje je privremeno boravilo u inostranstvu i vraća se u  carinsko područje Republike Srbije, gde ima boravište. Pri iznosu, putnikom se smatra svako lice koje privremeno napušta carinsko područje Republike Srbije u kojoj ima boravište i svako lice koje nakon privremenog boravka napušta carinsko područje Republike Srbije u kojem je privremeno boravilo i gde nema boravište.

 

Putnicima se ne smatraju lica koja odlaze u međuprostor na graničnom prelazu i vraćaju se sa robom kupljenom u prodavnicama (duty free), a da nisu ušli u carinsko područje susedne zemlje, zbog čega nemaju pravo uvoza u skladu sa odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.

 

Predmeti domaćinstva su predmeti za sopstvenu upotrebu, odnosno svi predmeti namenjeni zadovoljenju sopstvenih potreba i potreba domaćinstva, pod uslovom da nemaju komercijalni karakter.

 

Roba nekomercijalnog karaktera je roba koja se povremeno uvozi a namenjena je isključivo sopstvenim potrebama putnika, njegove porodice ili za poklone, čiji karakter i količina upućuju da se ne radi o robi koja ima komercijalni karakter.

 

Lični prtljag je roba, predmeti koje putnik nosi sa sobom, a služe mu dok je na putovanju (npr. odeća, obuća, predmeti za ličnu higijenu, sportski rekviziti, lekovi za redovnu terapiju, razni tehnički uređaji i dr). Njihova količina nije određena, odnosno zavisi od dužine putovanja, svrhe, pola, zanimanja putnika, godišnjeg doba i drugih okolnosti u vezi sa konkretnim putovanjem. Lični prtljag čini i:

  • duvan i duvanski proizvodi . 200 cigareta ili 50 cigara ili 100 cigarilosa ili 250 gr. duvana za pušenje ili ukupno 250 gr. od svih ovih proizvoda,
  • alkoholna pića - 1 litar žestokog alkoholnog pića (sa udelom alkohola preko 22%) ili 1 lt alkoholnog pića (sa udelom alkohola 22% i manje), penušava i likerska vina 1 litar, ostala vina do 2 litra ili odgovarajuća količina u kombinaciji navedenih pića,
  • 1 parfem i 1 toaletna voda.

Putnici mlađi od 18 godina ne mogu da unose, odnosno iznose alkohol i duvan.  

 

Imajući u vidu da se u ovoj vrsti postupka primenjuju i odredbe Zakona o deviznom poslovanju, u smislu ovog zakona, fizička lica se pojavljuju kao:

  • nerezidenti - strani državljani sa prebivalištem u inostranstvu (uključujući i diplomatsko-konzularne predstavnike stranih zemalja u našoj zemlji i članove njihovih porodica) i domaći državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u inostranstvu duže od godinu dana,
  • rezidenti - domaći državljani sa prebivalištem u Republici Srbiji (uključujući diplomatsko-konzularne predstavnike naše zemlje u inostranstvu i članove njihovih porodica) i strani državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici Srbiji duže od godinu dana.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft