Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Aktivno oplemenjivanje

Aktivno oplemenjivanje
POSTUPAK  AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA

 

Pojam

 

Posao oplemenjivanja je postupak sa uvoznom robom koja je posredno ili neposredno data korisniku odobrenja na raspolaganje radi proizvodnje prema specifikacijama i uputstvima i za račun nalogodavca sa sedištem u trećoj državi, pri čemu plaćanja obično obuhvataju samo troškoveproizvodnje.

 

U našem carinskom području postupak aktivnog oplemenjivanja, ne isključujući upotrebu ekvivalentne robe (član 144. Carinskog zakona), može se odobriti:

  1. po sistemu odlaganja, koji podrazumeva da se na stranu robu namenjenu ponovnom izvozu u obliku dobijenih proizvoda ne plaća carina niti roba podleže merama trgovinske politike, ili
  2. po sistemu povraćaja, koji podrazumeva da se strana roba stavlja u slobodan promet uz plaćanje dažbina, a nosilac odobrenja ostvaruje pravo povraćaja carinskog duga ili otpust carine, ako se roba izveze iz carinskog područja u obliku dobijenih proizvoda.

Dobijeni proizvodi su svi proizvodi koji se dobiju kao rezultat oplemenjivanja. To su glavni dobijeni proizvodi zbog kojih je ovaj postupak i odobren. U ovom postupku se mogu dobiti i sporedni dobijeni prizvodi, koji se navode u odobrenju i koji neophodno nastaju u postupku proizvodnje. Gobici takođe mogu nastati u obavljanju proizvodnjih radnji, a to je potpuno uništenje ili nepovratan gubitak robe (zbog prirode robe, a ne loše proizvodnje), nezgode, više sile ili uz odobrenje carinskog organa, i koja roba je potpuno neupotrebljiva ili nepovratno izgubljena.

 

Postupci obrade

 

U postupku aktivnog oplemenjivanja mogu se obavljati sledeće proizvodnje radnje:

  1. obrada proizvoda, uključujući montažu, sklapanje i ugradnju u drugi proizvod,
  2. prerada proizvoda,
  3. popravka robe, uključujući njenu restauraciju i dovođenje u ispravno stanje, ili
  4. upotreba određene robe, koju propiše Vlada, koja nije sadržana u dobijenim proizvodima, ali koja omogućava ili olakšava proizvodnju tih proizvoda, čak i ako je u potpunosti ili delimično iskorišćena u proizvodnji, osim sledeće robe:    
  • gorivo i drugi izvori energije, osim onih koji su potrebni za ispitivanje dobijenih proizvoda ili za utvrđivanje grešaka kod popravke konkretne uvozne robe,
  • druga maziva osim onih koja su potrebna za ispitivanje, podešavanje i povlačenje (vraćanje) dobijenih proizvoda,
  • oprema i alat.
Commercium.rsCopyright © 2018, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft