Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Putnička vozila

Putnička vozila

PUTNIČKA VOZILA KAO PREDMET IZVRŠENJA CARINSKIH PREKRŠAJA

 

U  postupku pred carinskim organima primenjuje se Carinski zakon, kao i drugi podzakonski propisi koji se odnose na uvoz robe. Putničko vozilo u tom smislu predstavlja robu, koja ukoliko se uvozi u carinsko područje Republike Srbije u REDOVNOM POSTUPKU mora biti pismeno prijavljena. Nakon prijavljivanja vozilo, se na osnovu zahateva ovlašćenog učesnika u carinskom postupku, stavlja u traženi carinski dozvoljeni postupak (skladištenje, puštanje robe u slobodan promet, odobrenje za privremeni uvoz i dr.)

 

U slučaju da se vozilo unese u carinsko područje bez prijave carinskim organima čini se prekršaj iz člana 292. st 1 tačka 3 Carinskog zakona (novčana kazna od jednostruke do četvorostruke vrednosti vozila uz imperativno izricanje zaštitne mere oduzimanja vozila u smislu člana 298. stav 1. Carinskog zakona)

 

Lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije prijavljivanje vrše pismeno. Lica koja ispunjavju uslove za privremeni uvoz vozila, radi korišćenja za lične potrebe dok borave na teritoriji Republike Srbije, prijavljivanje vrše usmeno s tim što su u obavezi da nakon napuštanja carinske teritorije Republike Srbije, isto vrate u inostranstvo. U slučaju sprečenosti (kvar vozila, hitan povratak u inostranstvo  drugim prevoznim sredstvom...) da o ovoj činjenici bez odlaganja obaveste carinski organ radi preduzimanja odgovarajućeg postupka smeštaja vozila pod carinski nadzor.

 

Lice koje ne vrati u inostranstvo privremeno uvezeno vozilo čini prekršaj iz člana 295/1 i 3/13 Carinskog zakona za koji je propisana kazna u fiksnom iznosu od 100.000 dinara za pravno lice, 50.000 dinara za preduzetnika, odnosno 10.000 dinara za fizičko lice ili odgovrno lice u pravnom licu. U ovim slučajevima carinski organ izdaje prekršajni nalog.

 

Od navedene situacije treba razlikovati slučajeve kada lice koje ima pravo da privremeno uveze vozilo, isto uvozi sa namerom da ga ne vrati u inostranstvo odnosno da ga otuđi. U tom slučaju ovo lice je ostvarilo postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od plaćanja carinskih dažbina iznošenjem netačnih i neistinitih podataka da vozilo privremeno uvozi za svoje potrebe za vreme privremenog boravka, čime je naveo carinski organ na pogrešan zaključak  pa na ovaj način čini prekršaj iz člana 293 stav 1 ili 2 Carinskog zakona,  u zavisnosti od konkretne situacije.

 

Za navedeni prekršaj propisana je kazna od jednostrukog  do četvorostrukog iznosa uskraćenih dažbina.

 

Lica koja kupuju, prodaju rasprodaju, primaju kao poklon, sakrivaju, preuzimaju radi smeštaja u odgovarajući smeštajni prostor ili prevoze, čuvaju, koriste ili po bilo kom osnovu stiču vozilo za koje su znala ili morala znati da su predmet carinskog prekršaja iz člana 292 do 295. Carinskog zakona, kažnjavaju se istom kaznom kao da su i sam izvršila carinski prekršaj. Navedena radnja sankcionisana je prekršajem iz člana 297. Carinskog zakona.

Za prekršaje iz člana 292. i 293. pored novčane kazne propisana je i imprerativna zaštitna mera oduzimanja propisana članom 298.

 

Prekršaj iz člana 297. CARINSKOG ZAKONA najčešće se čini:

  • kupovinom vozila sa stranim reistarskim oznakama
  • kupovinom neregistrovanih vozila bez prateće dokumentacije o predhodnim registracijama
  • neproveravanjem kod nadležnog organa da li je vozilo registrovano(na vozilu se nalaze nepripadajuće registarske oznake drugog vozila)
  • neproveravanjem originalanosti saobraćajne dozvole za domaće registarsko područje
  • nesavesnom kontrolom originalnosti brojeva motora i šasije
  • neprenošenjem vlasništva na vozilu i neplaćanjem poreza na promet
  • kupovinom vozila preko oglasa po pravilu od nevlasnika po nižoj ceni od uobičajene 
  • kupovinom vozila koje je u kratkom vremenskom periodu promenilo više vlasnika i držalaca
  • primanjem vozila na čuvanje bez provere u kom statusu se vozilo nalazi i sl.

Činjenica da je vozilo registrovano na domaćem registarskom području nije u svim situacijama dokaz da je vozilo regularno ocarinjeno, obzirom da se dešavaju situacije da se podaci na šasiji i motoru upodobljavaju podacima iz saobraćajne dozvole, a radi se o sasvim drugom vozilu na kome je izvršeno „prekucavanje“ brojne oznake u svrhu registracije ili prikrivanja nekog drugog kaznenog dela.

 

Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom, članovima od  326.  do 329. propisani su uslovi koje je neophodno ispuniti za sticanje statusa privremenog uvoza vozila i uslova pod kojima se vozilo može koristiti, odnosno rokova u kojima se vozilo mora vratiti u inostranstvo ili zahtevati od carinskog organa drugo carinski dozvoljeno postupanje.

 

Uredbom, u članovima od 355. do 357. je regulisano, posebnim odredbama postupak za završetak privremenog uvoza prevoznih sredstava, pre svega kada je reč o napuštenim privremeno uvezenim vozilima u situaciji kada nije poznat vlasnik vozila, odnosno lice koje je unelo vozilo u carinsko područje Republike Srbije.

Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft