Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Pasivno oplemenjivanje

Pasivno oplemenjivanje
PASIVNO OPLEMENJIVANJE

 

Pasivno oplemenjivanje je carinski postupak, u kome se roba privremeno izvozi iz carinskog područja, radi oplemenjivanja u inostranstvo. Proizvodi dobijeni u postupku pasivnog oplemenjivanja se mogu staviti u slobodan promet sa potpunim ili delimičnim oslobođenjem od uvoznih dažbina. Na robu koja se privremeno izvozi radi pasivnog oplemenjivanja primenjuju mere komercijalne politike i druga spoljnotrgovinska ograničenja.

 

I za ovaj posebnan carinski postupaa važi i u ovom slučaju, carinski organ izdaje odobrenje na osnovu podnetog zahteva.

 

Pasivno oplemenjivanje se mora odobriti i izvršiti ponovni uvoz dobijenih proizvoda u roku koji odobri carinski organ, s time što se ovaj rok može izuzetno produžiti, ali ne duže od 12 meseci od dana izvoza.

 

Iznos uvoznih dažbina se utvrđuje tako što se od iznosa uvoznih dažbina obračunatih za dobijeni proizvod koji se stavljaju u slobodan promet odbije iznos uvoznih dažbina koje bi bile obračunate istog dana za privremeno izvezenu robu, ako bi se ona uvozila iz države u kojoj je obavljeno oplemenjivanje i to po propisima koji važe na dan prihvatanja deklaracije za pasivno oplemenjivanje.

 

U okviru postupka pasivnog oplemenjivanja zakon predviđa posebni institut pasivnog oplemenjivanja uz upotrebu sistema standardne zamene, što praktično znači da se u postupku pasivnog oplemenjivanja dobijeni proizvod može zameniti za uvozni proizvod koji se mora svrstavati u istu tarifnu oznaku, biti istog kvaliteta i imati iste tehničke karakteristike kao i dobijeni proizvod.

 

Ovaj posebni institut carinski organ može odobriti, ako se radi o popravci domaće robe u inostranstvu, pa se utvrdi da se takva roba ne može opraviti. Pri tome radi potrebe ubrzanja postupka i omogućavanja nesmetanih privrednih tokova, carinski organ može odobriti da se proizvod za zamenu uveze pre privremenog izvoza robe. Nije dozvoljen privremeni izvoz radi pasivnog oplemenjivanja nove robe, već ona mora pre toga biti korišćena, a i proizvod za zamenu takođe mora biti korišćen.

 

U postupku standardne zamene roba se mora privremeno izvesti najkasnije u roku od 2 meseca, od momenta prihvatanja deklaracije za stavljanje u slobodan promet proizvoda za zamenu.

 

Kad se radi o prethodnom uvozu proizvoda za zamenu, radi utvrđivanja carinskog duga primenjuje se isti mehanizam kao i u ostalim slučajevima pasivnog oplemenjivanja, s time što se iznos koji se odbija utvrđuje na osnovu elemenata za obračun koji za privremeno izvezenu robu važe na dan prihvatanja deklaracije kojom se roba stavlja u postupak pasivnog oplemenjivanja.    

 

 

 


   

Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft