Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
septembar
2020.
PDV

Značaj svrstavanja proizvoda po Carinskoj tarifi za obračun i naplatu PDV


Poreski tretman prometa odnosno uvoza publikacije čiji je sastavni deo igračka koja je provučena kroz naslovnu stranicu 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-532/2020-04 od 30.7.2020. god.)

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike. Prema odredbi člana 23. stav 2. tačka 9) Zakona, po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se promet, odnosno uvoz monografskih, odnosno serijskih publikacija.

Saglasno članu 8. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, monografskim publikacijama, u smislu člana 23. stav 2. tačka 9) Zakona, smatraju se publikacije u tekstualnoj ili ilustrativnoj formi na štampanom ili elektronskom mediju, u jednom ili više delova, čije je izdavanje unapred utvrđeno i ograničeno, a koje imaju CIP zapis (Cataloguing In Publication), uključujući međunarodni knjižni broj ISBN (International Standard Book Number) kao njegov sastavni deo.

Odredbom člana 10. Pravilnika propisano je da se posebna stopa od 10% primenjuje i kod uvoza dobara iz čl. 2−9. ovog pravilnika, ako su ta dobra u istovetnom nazivu razvrstana, odnosno obuhvaćena propisom kojim se uređuje carinska tarifa.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun - avgust 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft