Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
UIDOBezbednost hraneSanitarna kontrolaEkologija

PANEL/WEBINAR

Penel, 14. 6. 2022 godine

DOZVOLE UVERENJA I SAGLASNOSTI KOJE JE POTREBNO PRIBAVITI ZA IZVOZ UVOZ I TRANZIT ROBE

 

Učestvuje: Jasminka Gajić, Uprava carina

 

Na panelu će se razgovarati o ispravama koje je potrebno pribaviti i priložiti u carinskom postupku da bi se mogao sprovesti carinski postupak izvoza, uvoza ili tranzita robe.

Koleginica Jasminka Gajić je u Upravi carina, zadužena za koordinaciju carinske sa drugim graničnim kontrolama, zatim za usaglašavanje spiskova roba za koje je potrebno pribaviti isprave o usaglašenosti (motorna vozila, radio I telekomunikaciona oprema, cement I dr.) ili dozvole za izvoz uvoz I tranzit ( CITES, droge, prekursori,  opasne hemikalije, otpad, supstance koje oštećuju ozonski omotač, izvori jonizujućeg zračenja, lekovi, plemeniti metali, naoružanje i vojna oprema i RDN) sa nomenklaturom carinske tarife.

Učesnici savetovanja će na jednom mestu dobiti sve potrebne informacije a u diskusiji sa koleginicom Gajić mogu razrešiti dileme koje imaju u svakodnevnom radu.


  • Datum: 14. 6. 2022 godine (utorak)
  • Vreme: 10.00 - 14,00 sati 
  • Mesto: Beograd 
Panelu možete prisustvovati i/ili pristupiti putem aplikacije (online).


  1. Kotizacija za učešće na panelu: 11,990,00 RSD 
  2. Kotizacija za online pristup: 5.990,00 RSD 
NAPOMENA:
  •  Pretplatnici ne plaćaaju kotizaciju, u skladu sa ugovorenim uslovima.
Uskoro: Radionica na temu

PRIMENA PRAVILA O POREKLU ROBE 
Predavač: Tihomir Bogićević
  • Predavanja su objedinjena u četiri filma u trajanju od po 45 minuta.
  • Nakon projekcije filmova organizuje se panel gde će učesnici moći da predavaču postve pitanja i razreše svoje dileme.

Kotizacija: 11.990,00 RSD
Pretplatnici plaćaju kotizaciju umanjenu za 20% .
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft