Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

PANEL/WEBINAR

18.10.2022 godine
Panel diskusija na tenu
CARINSKO ZASTUPANJE
  • Vrste carinskog zastupanja
  • Davanje ovlašćenja carinskom zastupniku
  • Slučajevi u kojima se ne zahteva da carinski zastupnik bude poslovno nastanjen u Republici Srbiji
  • Slučajevi u kojima carinski organ ne zahteva dokaz o ovlašćenju od strane lica koje zastupa
Učestvuju: Snezana Karanović i Milka Zivanović

Kotizacija:  11.990,00 RSD

Pretplanici ne plaćaju kotizaciju u skladu sa  dogovorenihm uslovima saradnjeUskoro: Radionice na temu

PRIMENA PRAVILA O POREKLU ROBE 
Predavač: Tihomir Bogićević
  • Predavanja su objedinjena u pet filmova u trajanju od po 45 minuta.
  • Nakon projekcije filmova organizuje se panel gde će učesnici moći da predavaču postve pitanja i razreše svoje dileme.
Održava se samo u online formatu.

Kotizacija: 11.990,00 RSD
Pretplatnici plaćaju kotizaciju umanjenu za 20% .


. 
 
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft