Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17. jul 2019. Sanitarna kontrola Uzorkovanje igračaka
15. jul 2019. Bezbednost hrane Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa
PrethodnaSledeća
31.
oktobar
2018.
Carinska tarifa

Zajednička carinska tarifa (EU) za 2019


U "Službenom listu Evropske unije" broj L 273 od 31.10.2018.godine, objavljena je Uredba Komisije (EU) broj 2018/1602 o izmeni Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifiovde

 

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2019.godine. U "Službenom listu Evropske unije" broj L 282 od 31.10.2017.godine, objavljena je Uredba Komisije (EU) broj 2017/1925 o izmeni Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifiovde

 

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2018.godine.U "Službenom listu Evropske unije" broj L 186 od 19.07.2017.godine, objavljene su:

 1. Uredba Komisije (EU) 2017/1343 o izmeni Priloga I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi >>>
 2. Uredba Komisije (EU) 2017/1344 o izmeni Priloga I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifiovde

Uredbom 2017/1343 menja se u Glavi 19. drugog dela kombinovane nomenklature iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 dodaje se sledeća dodatna napomena 4.:

„4. Prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, skroba ili ekstrakta slada iz tarifnog broja 1901 te od proizvoda iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404, koji se unose upakovani u odmerene doze poput kapsula, tableta, pastila i pilula koji su namenjeni za upotrebu kao dodaci ishrani, isključeni su iz svrstavanja u tarifni broj 1901. Bitnu karakteristiku dodatka ishrani ne čine samo njegovi sastojci, već i poseban oblik pakovanja u kojem se taj proizvod podnosi, a kojim se otkriva njegova svrha kao dodatka ishrani, jer se njime utvrđuje doziranje, način apsorpcije i mesto na kojem bi trebao postati aktivan. Takvi se prehrambeni proizvodi svrstavaju u tarifni broj 2106, osim ako su spomenuti ili uključeni na drugom mestu.”. 


Uredbom 2017/1344 menja se:
 
(a) u Glavi 17. dodatne napomene 4. i 5. menjuju se sledećim:
„4. Za proizvode iz tarifnih podbrojeva 1702 20 10, 1702 60 95 i 1702 90 71, sadržaj šećera (saharoze, fruktoze, glukoze i maltoze, ako su fruktoza i glukoza izražene kao ekvivalent saharoze) određuje se metodom tekućinske hromatografije visoke delotvornosti („metoda HPLC”), primenom sledeće formule:
S + 0,95 × (F + G) + M
pri čemu je:
  ‚S’ sadržaj saharoze određen metodom HPLC;
  ‚F’ sadržaj fruktoze određen metodom HPLC;
  ‚G’ sadržaj glukoze određen metodom HPLC.
  ‚M’ sadržaj maltoze određen metodom HPLC.
Za proizvode iz tarifnih podbrojeva 1702 60 80, 1702 90 80 i 1702 90 95 sadržaj saharoze, uključujući druge šećere izražene kao saharoza, utvrđuje se refraktometrijskom metodom (izraženo u Brix vrednostima u skladu s Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 974/2014). Za proizvode iz podbrojeva 1702 60 80 i 1702 90 80, rezultat se pretvara u ekvivalent saharoze množenjem očitanih Brix vrednosti s koeficijentom 0,95.
5. U smislu podbrojeva 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30, pod pojmom „izoglukoza” podrazumijeva se proizvod dobijen iz glukoze ili njenih polimera, s masenim udelom fruktoze u suvom stanju 10 % ili većim.
Za proizvode iz tih podbrojeva sadržaj saharoze, uključujući ostale šećere izražene kao saharoza, utvrđuje se refraktometrijskom metodom (izraženo u Brix vrednostima u skladu s Prilogom Uredbe (EU) br. 974/2014).
 
(b) u Glavlji 21. dodatne napomene 3. i 4. menjuju se sledećim:
„3. U smislu podbroja 2106 90 30, pod pojmom ‚izoglukoza’ podrazumeva se proizvod dobijen iz glukoze ili njenih polimera, s masenim udelom fruktoze u suvom stanju 10 % ili većim.
4. Za proizvode iz tarifnih podbrojeva 2106 90 30 i 2106 90 59 sadržaj saharoze, uključujući druge šećere izražene kao saharoza, utvrđuje se refraktometrijskom metodom (izraženo u Brix vrednostima u skladu s Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 974/2014) 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 226 od 14.07.2017.godine, objavljena je izmena Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije


U objašnjenjima za podbrojeve KN „9612 10 10 do 9612 10 80 vrpce”, dodaje se sledeći tekst: 

„Ovi podbrojevi uključuju proizvode koji su vrpce spremne za upotrebu, osetljive na toplotu i natopljene tintom, to jest koje su prikladni za upotrebu u pisaćim mašinama ili bilo kojoj drugoj mašini s ugrađenim uređajem za štampanje, a da se ne moraju dalje prerađivati.

Duzina i širina vrpci natopljenih tintom, spremnih za upotrebu, određuju se prema vrsti mašine u kojima se upotrebljavaju.

Proizvodi koji nisu spremni za upotrebu isključuju se iz ovih podbrojeva (uglavnom, odeljci VI i VII).”U "Službenom listu Evropske unije" broj L 150 od 14.06.2017.godine, objavljena je Ispravka Uredbe Komisije (EU) 2016/1821 od 6. oktobra 2016. o izmeni Priloga I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifiovde

Na strani 207., u Prilogu, u tekstu kojim se zamenjuje Prilog I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 u drugom delu odeljku V. Glavu 27. u trećem stavu dodatne napomene 2.(e):
 
umesto:
 
„Pod pojmom „razblažena boja C” podrazumeva se boja proizvoda određena ISO 2049 metodom (ekvivalentna sa ASTM D 1500 metodom), nakon mešanja jednog dela takvog proizvoda sa 100 zapreminskih delova ksilena, toluola ili drugog odgovarajućeg rastvaraĉa. Boju treba odrediti neposredno nakon razblaženja.”;

treba da stoji:

„Pod pojmom ‚razbla
žena boja C’ podrazumeva se boja proizvoda, određena ISO 2049 metodom (ekvivalent sa ASTM D 1500 metodom), nakon mešanja jednog dela takvog proizvoda sa 100 zapreminskih delova ksilena, toluena ili drugog odgovarajućeg rastvarača. Boju treba odrediti neposredno nakon razblaženja.”.


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 180 od 8.06.2017.godine, objavljena je Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije >>>


Na stranici 40. u napomenu s objašnjenjem uz podbroj KN-a „0408 99 80 ostalo” dodaje se sledeći tekst:

„Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode od pasteriziranih tekućih cijelih jaja ptica (najmanje 99 % masenog udjela) koji sadržavaju male količine vode i limunske kiseline dodane radi sprječavanja dekolorizacije. Takvi proizvodi imaju organoleptička svojstva jednaka svojstvima svježih jaja ptica.” 


Na stranici 169. nakon napomene s objašnjenjem uz podbroj KN-a „3504 00 10 Koncentrirane mlečne belančevine navedene u dodatnoj napomeni 1 uz ovu glavu” unosi se sledeći tekst:
„3504 00 90 ostalo
Ovaj tarifni broj uključuje biljne proizvode s visokim učešćem bjelančevina većim od 85 % masenog udela izračunato na suvu materiju. Proizvodi koji su isključeni uglavnom se svrstavaju u tarifne brojeve 2106 ili 2309.” 

 

 

Na strani 106. napomena s objašnjenjem uz tarifni broj „2309 Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja:” zamenjuje se sledećim tekstom:

 

„2309 Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja 


Videti napomenu 1 uz ovu glavu.


Sadržaj mlečnih proizvoda, sadržaj skroba i sadržaj proizvoda nastalih razgradnjom skroba (glukozni sirup, maltodekstrin i maltodekstrinski sirup, uključujući glukozu) izračunavaju se za proizvod kako je zaprimljen.
Kad je reč o mlečnim proizvodima, videti dodatnu napomenu 4 uz ovu glavu.

 

Kad je reč o skrobu i proizvodima nastalim razgradnjom skroba, primjenjuju se sledeće odredbe:

 • Za određivanje sadržaja skroba primenjuje se polarimetrijska metoda (poznata i kao modifikovana metoda po Ewersu) propisana u delu L Priloga III Uredbi Komisije (EZ) br. 152/2009 (SL L 54, 26.2.2009., str. 1.).

Ako polarimetrijska metoda nije primenjiva, na primer zbog prisutnosti znatne količine materijala poput onih navedenih u nastavku, za određivanje sadržaja skroba primjenjuje se enzimska analitička metoda utvrđena u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 121/2008 (SL L 37, 12.2.2008., str. 3.).

Poznato je da sledeći posebni materijali mogu uzrokovati smetnje pri primeni polarimetrijske metode:  

 1. proizvodi od (šećerne) repe, kao što su pulpa (šećerne) repe, melasa (šećerne) repe, melasirana pulpa (šećerne) repe, vinassa (šećerne) repe, šećer (repa); 
 2. pulpa agruma;
 3. laneno seme; uljna pogača od lanenog semena; ekstrahovano laneno seme;
 4. seme uljane repice; uljna pogača od semena uljane repice; ekstrahovano seme uljane repice; ljuske semena uljane repice;
 5. suncokretovo seme; ekstrahovano suncokretovo seme; suncokretovo seme, delomično neoljušteno, ekstrahovano;
 6. uljna pogača od kopre; ekstrahovana kopra;
 7. pulpa krompira;
 8. dehidrirani kvasac;
 9. proizvodi bogati inulinom (na primer, čips i krupica od čičoka);
 10. čvarci;
 11. proizvodi od soje.

U slučajevima u kojima prisutnost skroba nije očita ona se može utvrditi primenom kvalitativne mikroskopske metode ili kvalitativnog testa bojenja rastvorom joda.

 • Za kvantitativno utvrđivanje skroba i proizvoda nastalih razgradnjom skroba (glukoza, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup iz tarifnih podbrojeva 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55) primjenjuje se metoda iz Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 118/2010 (SL L 37, 9.2.2010., str. 21.). 
 • Za potrebe tarifnih podbrojeva od 2309 10 11 do 2309 10 90 te od 2309 90 31 do 2309 90 96 proizvode s masenim udelom skroba manjim od 5 % (utvrđeno polarimetrijskom metodom iz dela L Priloga III Uredbi (EZ) br. 152/2009 ili enzimskom metodom iz Priloga Uredbi (EZ) br. 121/2008) ne bi trebalo smatrati proizvodima koji ‚sadrže skrob’. Proizvode s masenim udelom skroba manjim od 5 % i proizvode nastale razgradnjom skroba (utvrđeno metodom iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 118/2010) ne bi trebalo smatrati proizvodima koji ‚sadrže skrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup’.
 • Glukoza se može određivati tekućinskom kromatografijom visoke delotvornosti (HPLC) (Uredba Komisije (EZ) br. 904/2008 (SL L 249, 18.9.2008., str. 9.)).”


 

U "Službenom listu Evropske unije" broj L 104 od 28.10.2016.godine, objavljena je Uredba Komisije (EU) broj 2017/705 o izmeni Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifiovde

 

"Glava 19 drugog dela kombinovane nomenklature iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 menja se kako sledi:  

 1. brišu se tar. podbrojevi za oznake KN 1905 90 60 i KN 1905 90 90;
 2. unose se sledeći tar.podbrojevi:
 • 1905 90 70 s masenim udelom 5 % ili većim saharoze, invertnog šećera ili izoglukoze
 • 1905 90 80  ostalo

Primenjuje se od 1. januara 2018."U "Službenom listu Evropske unije" broj L 294 od 28.10.2016.godine, objavljena je Uredba Komisije (EU) broj 2016/1821 o izmeni Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifiovde

 

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2017.godine.

 

Izmene >>> 

U "Službenom listu Evropske unije" broj L 294 od 13.09.2016.godine, objavljena je Uredba Komisije (EU) broj 2016/1638 o izmeni Priloga I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifiovde

U Dodatnoj napomeni 2. uz glavu 15 drugog dela kombinovane nomenklature definišu se svojstva ulja koja su dobijena isključivo obradom maslina, a koja treba svrstati u tarifni broj 1509 i 1510. Tekst te dodatne napomene zasniva se na Uredbi Komisije (EEZ) br. 2568/91, kojom se definišu fizička i hemijska te organoleptička svojstva maslinovog ulja i ulja komine maslina te se utvrđuju metode ocenjivanja tih svojstava. Te metode i granične vrednosti za svojstva ulja redovno se ažuriraju na osnovu mišljenja hemijskih stručnjaka i u skladu s radom obavljenim u okviru Međunarodnog veća za masline (IOC). U "Službenom listu Evropske unije" broj L 170 od 29.06.2016.godine, objavljena je Uredba Komisije (EU) broj 2016/1047 o izmeni Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi >>>

 

"Odlukom Veća (EU) 2016/971 predviđa se ukidanje ili snižavanje carina za određeni broj proizvoda. Kako bi se mere predviđene tom Odlukom provele u kombinovanoj nomenklaturi, potrebno je uz pomoć oznaka CN utvrditi predmetne proizvode. Ako je postojećim oznakama CN obuhvaćena veća grupa proizvoda od onih obuhvaćenih ukidanjem ili snižavanjem carina, oslobođenje od carina ili snižavanje carina trebalo odobriti samo za proizvode navedene u Odluci." >>>U "Službenom listu Evropske unije" broj L 285 od 30.10.2015.godine, objavljena je Uredba Komisije (EU) broj 2015/1754 o izmeni Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi >>>.


Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2016.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft