Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

6.
februar
2020.
Ekologija

Zabrana stavljanja u promet hemikalija


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 009 od 04.02.2020 godine, objavljen je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija.
Izmenama i dopunama ovog pravilnika proširena je Lista ograničenja i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih supstanci, smeša ili proizvoda 
Metanol  САЅ No 67-56-1  Zabranjeno je stavljanje u promet za opštu upotrebu od 1. juna 2020. godine, tečnosti za pranje ili odmrzavanje vetrobranskih stakala, ako sadrže metanol u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,6% masenog udela

Oktametilciklotetrasiloksan (D4)

 

Dekametilciklopentansiloksan (D5) 

САЅ No 556-67-2 

 

САЅ No 541-02-6 

Zabranjeno je stavljati u promet, nakon 1. januara 2021. godine, kozmetičke proizvode koji se ispiraju, koji su uređeni propisima o kozmetičkim proizvodima, ako je koncentracija masenog udela svake supstance (D4 i D5) jednaka ili veća od 0,1% 
 N-metil-2-pirolidon САЅ No 872-50-4  Zabranjeno je stavljati u promet kao supstancu ili kao sastojak u smešama, u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,3%, nakon 1. juna 2021. godine, ako proizvođači, uvoznici i dalji korisnici u izveštaju o bezbednosti hemikalije i u bezbednosnom listu nisu uključili izvedene doze bez efekta (Derived No-Effect Level, u daljem tekstu: DNEL), za radnike 14,4 mg/m3 za inhalacionu izloženost i 4,8 mg/kg/dnevno za dermalnu izloženost. 2. Zabranjena je proizvodnja i korišćenje kao supstance ili u smešama posle 1. juna 2021. godine u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,3% ako proizvođač i dalji korisnik ne preduzmu odgovarajuće mere upravljanja rizikom i omoguće primerene radne uslove kojima se osigurava da izloženost radnika bude ispod vrednosti DNEL navedenih u tački 1. 3. Izuzetno od tač. 1. i 2. navedene obaveze mogu se primenjivati od 1. juna 2025. godine kada se supstanca stavlja u promet ili koristi kao rastvor ili reagens u postupku nanošenja premaza na žice. 
  
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft