Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
februar
2019.
Carina

Uništenja robe koja se nalazi pod carinskim nadzorom


Uništenja robe koja se nalazi pod carinskim nadzorom, a čije uništenje nije moguće sprovesti na carinskom području Republike Srbije


Carinskim zakonom definisano je pitanje robe na koju se primenjuju mere carinskog nadzora i kontrole, kao i carinski postupci i carinski dozvoljeno postupanje s robom. U članu 5. stav 1. tačka 11) ovog zakona carinski nadzor je definisan kao skup mera koje preduzima carinski organ u cilju primene carinskih i drugih propisa na robu koja podleže carinskom nadzoru. Takođe, u vezi sa ovim, treba imati u vidu da se carinski postupak, po opštim pravilima iz Carinskog zakona, okončava kada se za robu koja je bila stavljena u odgovarajući postupak odredi novi carinski dozvoljeni postupak ili upotreba. Pri tome, nigde nije propisano ni da lice koje je podnelo prethodni dokument mora da podnese i carinski dokument za novi postupak.

Prema tome, roba koja je u okviru postupka za zaštitu prava intelektualne svojine na granici zadržana od strane carinskog organa, a za koju je privredni sud doneo odluku da se mora uništiti, ista se mora uništiti, u skladu sa carinskim propisima i propisima o zaštiti životne sredine. Što dalje znači da ukoliko se radi o opasnom otpadu za koje u našoj zemlji ne postoji postrojenje za uništenje, to je neophodno omogućiti da predmetna roba napusti carinsko područje naše zemlje, a radi upućivanja u inostranstvo na uništenje u adekvatnim, za to predviđenim, postrojenjima. Sa aspekta carinskih propisa ne postoje zakonske smetnje da ovlašćeni operater za upravljanje otpadom predmetnu robu, kroz tranzitni postupak, uputi primaocu u inostranstvo, radi uništenja. Pri tome, neophodno je uz deklaraciju podneti sve isprave potrebne radi primene propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje i ista mora da sadrži podatke neophodne za primenu propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft