Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

29.
jul
2020.
Carinska tarifa

Sporazum o slobodnoj trgovini RS - EAEU


Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane  (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part, u daljem tekstu: EAEU sporazum) donet je na 25. vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije, dana 24. februara 2020. godine, a objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori" broj 003 od 26.februara 2020 godine.
 
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part) potpisan je 25. oktobra 2019. godine u Moskvi.
 
Sporazum je baziran na tekstu (i obuhvatu) važećih sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, koji su u primeni duži niz godina, uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju.

Tekst sporazuma se modernizovan u skladu sa najnovijim modelima Svetske trgovinske organizacije. Liste izuzetaka iz režima slobodne trgovine, koje su u ovom momentu u primeni za Rusku Federaciju, Belorusiju i Kazahstan su neznatno izmenjene za sve strane ugovornice i ogledaju se u dodatnim pogodnostima za izvoz nekih vrsta sireva, alkoholnih pića (voćne rakije i vinjak) i cigareta poreklom iz Srbije na ova tržišta, takođe uz promene za neke sireve, alkoholna pića, cigarete i slavina, ventila i sličnih uređaja za cevovode koje će se primenjivati prilikom uvoza u Srbiju. Sporazum sadrži novi Aneks o preferencijalnim pravilima o poreklu. Najveća novina je ukidanje uslova direktnog plaćanja i detaljnije odredbe u vezi sa saradnjom nadležnih organa prilikom kontrole dokaza o poreklu.

Sporazum će stupiti na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije.

Nova Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife će sadržati sve ove promene i njeno donošenje se očekuje tokom 2020. u zavisnosti od završetka postupka ratifikacije.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft