Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18.
jun
2019.
Carina

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 042 od 14.06.2019 godine, objavljen je Pravilnik oo načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa.

Najvažnija izmena u odnosu na prethodno važeći Pravilnik je to da:

  • Posle izvršenog ispitivanja uzoraka, carinska laboratorija izrađuje laboratorijski izveštaj o robi (član 11. stav 1. Pravilnika).
  • Laboratorijski izveštaj sadrži opis robe, podatke o sastavu robe, odnosno parametre bitne za njeno svrstavanje po Carinskoj tarifi (član 11. stav 2. Pravilnika). Laboratorijski izveštaj o robi ne sadrži svrstavanje robe po Carinskoj tarifi.
  • Carinski organ laboratorijski izveštaj o robi dostavlja deklarantu najkasnije u roku od 60 dana (član 11. stav 3. Pravilnika).
  • Deklarant se može izjasniti u vezi sa laboratorijskim izveštajem o robi u roku od pet dana od dana prijema laboratorijskog izveštaja i zatražiti da se ispitivanje uzorka izvrši kod druge laboratorije (naknadna analiza). Naknadna analiza je fizičko-hemijsko ispitivanje parametara navedenih u laboratorijskom izveštaju o robi po metodi koju odredi Uprava carina (član 11. st. 4. i 5. Pravilnika).
  • Carinska laboratorija određuje laboratoriju koja će izvršiti naknadnu analizu i nadzire postupak sprovođenja naknadne analize (član 11. stav 6. Pravilnika).
  • Troškove naknadne analize snosi deklarant, osim u slučaju sprovođenja naknadne analize po službenoj dužnosti (član 11. stav 8. Pravilnika).
U skladu sa članom 279. Carinskog zakona, na započete carinske postupke primenjuje se Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa („Službeni glasnik RS“, br. 96/10 i 52/12).  

 

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft