Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

13. jun 2019. PDV Izmena poreske osnovice
12. jun 2019. PDV Refakcija plaćenog PDV
10. jun 2019. Carinska tarifa Naknadna kontrola dokaza o poreklu robe
10. jun 2019. Carina Uredba o uvozu opreme
13.
februar
2019.
Carina

Postupanje sa otpadom nastalim u procesu proizvodnje u slobodnoj zoni


Članom 198. Carinskog zakona propisano je da strana roba smeštena u slobodnu zonu ili u slobodno skladište, dok se nalazi u slobodnoj zoni ili u slobodnom skladištu, može da se:
  1. stavi u slobodan promet pod uslovima koji su propisani za taj postupak i uz primenu člana 203. ovog zakona;
  2. podvrgne uobičajenim oblicima postupanja iz člana 138. stav 1. ovog zakona, bez posebnog odobrenja;
  3. stavi u postupak aktivnog oplemenjivanja, pod uslovima koji su propisani za taj postupak;
  4. stavi u postupak prerade pod carinskom kontrolom, pod uslovima koji su propisani za taj postupak;
  5. stavi u postupak privremenog uvoza, pod uslovima propisanim za taj postupak;
  6. ustupi u korist države u skladu sa članom 209. ovog zakona; 
  7. uništi, pod uslovom da odgovorno lice pruži carinskom organu sve neophodne podatke o robi.
Takođe, članom 202. istog zakona propisano je da roba koja se iznosi iz slobodne zone ili slobodnog skladišta može biti izvezena ili ponovo izvezena iz carinskoga područja Republike Srbije, ili uneta u drugi deo carinskoga područja Republike Srbije.

Prema tome, moguće je robu izneti iz slobodne zone i uneti u drugi deo carinskoga područja Republike Srbije i staviti, na primer, u postupak carinskog skladištenja. S obzirom da se radi o stranoj robi koja se smešta u postupak carinskog skladištenja, to u trenutku stavljanja predmetne robe u postupak carinskog skladištenja neće postojati obaveza plaćanja uvoznih dažbina. 

Međutim, treba imati u vidu i činjenicu da ukoliko se radi o robi koja je okarakterisana kao neopasan otpad, to će se primenjivati i odredbe Zakona o upravljanju otpadom i pratećih podzakonskih propisa, naročito u pogledu ovlašćenja lica za upravljanje otpadom (posedovanje dozvole), kao i u pogledu tehničkih karakteristika koje carinsko skladište mora da ispunjava kako bi predmetna roba mogla biti smeštena u to skladište.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft