Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18. januar 2019. Carina Elektronski lokator
14. januar 2019. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi
10. januar 2019. Bezbednost hrane Pravilnik o kvalitetu jaja
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
30.
decembar
2018.
Carina

Postupak privremenog uvoza/izvoza kontejnera


U cilju ubrzanja i pojednostavljenja carinskog postupka privremenog uvoza/izvoza kontejnera, a na osnovu mišljenja Ministarstva finansija, Sektora za carinski sistemi politiku broj 483-00-02121/2018-17 od 17.12.2018. godine, Uprava carine je donela novo objašnjenje za Postupak deklarisanja kontejnera drugim radnjama,  broj 148-05-030-16-4/2018 od 28.12.2018
 


Obaveštavamo vas da je Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu 16.decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1 . januara 2019. godine, u delu: „V NAKNADE ZA KORIŠĆENjE ENERGIJE I ENERGENATA“, propisana: „Naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte“.

Pomenutim Zakonom, stavlja se van snage Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranja obaveznih rezervi nafte i derivata nafteovde (u daljem tekstu Uredba), osim člana 3, 11. i 12. koji se primenjuju do donošenja podzakonskih propisa, a koje je ministar u čijoj su nadležnosti poslovi energetike, dužan da donese u roku od tri meseca, od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Imajući u vidu napred navedeno, obaveštavamo vas da, osim pravnog osnova kojim je od 1. januara 2019. godine, propisana predmetna naknada, kao i njen proširen naziv, nema izmena u postupanju carinskih organa.

Istovremeno napominjemo da je Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske Tarife za 2019. godinuovde izmenjena jedinica mere za tarifne oznake: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00 i 2710 12 49 00 u koje se svrstava bezolovni motorni benzin, sa 1000 litara na M3 (metre kubne)

Imajući u vidu da je visina predmetne naknade koja se plaća pri uvozu bezolovnog benzina propisana u dinarskom iznosu po litru, kao i da je 1 M3 = 1.0000 LT (litara), a da je za bezolovni benzin propisana visina naknade u iznosu od 2,60 din/lit, ako u Rubriku 41 (Dopunska jedinica) JCI upisana količina od npr. 4.000,00 M3, predmetna naknada će se računati na sledeći način : 2,6 x 4.000,00 x 1.000,00 = 10.400.000,00 din.
 
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft