Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

6.
novembar
2018.
Devizno poslovanje

Odluka o načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 084 od 02.11.2018 godine, objavljena je Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenataovde
 
Kontrolu deviznog poslovanja, u smislu Odluke, Narodna banka Srbije može vršiti posredno i neposredno.

Posredna kontrola podrazumeva prikupljanje, praćenje, proveravanje i analizu izveštaja i dokumentacije koju subjekt kontrole redovno dostavlja u skladu sa propisima o menjačkom poslovanju ili je dostavi na zahtev Narodne banke Srbije, ali i druge dokumentacije, odnosno podataka kojima Narodna banka Srbije raspolaže, a koji se odnose na poslove navedene u Odluci i kojima je, zapravo, sumiran celokupan predmet uređivanja Zakona o deviznom poslovanju.

Neposredna kontrola se vrši u prostorijama subjekta kontrole, ali se može vršiti i kod lica koja su sa subjektom kontrole povezana imovinskim, upravljačkim ili poslovnim odnosima. Neposrednu kontrolu vrše zaposleni u Narodnoj banci Srbije, kao rešenjem ovlašćena lica, ali se, kako je u Odluci navedeno, mogu angažovati i druga lica, radi pružanja stručne podrške. Narodna banka Srbije može, ali nije obavezna, pismeno obavestiti subjekt kontrole o pokrenutom postupku neposredne kontrole. Odlukom je propisano koje radnje može ovlašćeno lice preduzimati u vršenju kontrole deviznog poslovanja, uključujući i meru oduzimanja deviza, efektivnog stranog novca, čekova, hartija od vrednosti, dinara, predmeta, isprava i dokumentacije, u slučaju sumnje da su upotrebljeni, namenjeni ili nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja. Pored toga, Odlukom je detaljno uređeno pitanje nesmetanog vršenja kontrole, saradnje sa ovlašćenim licem Narodne banke Srbije i omogućavanja kontrole tom licu, ali i šta se smatra onemogućavanjem vršenja kontrole, u kom slučaju se sačinjava zapisnik o onemogućavanju kontrole i nalaže da se vršenje kontrole omogući odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana prijema rešenja. ...>>>


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 037 od 11.05.2018 godine, objavljene su:
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržištaovde
  • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvuovde
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 032 od 30.04.2018 godine, objavljene su:
  • Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenataovde
  • Odluka o dopunama Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanjuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 102 od 11.12.2015.godine, objavljena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvuovde
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft