Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

14. novembar 2018. Bezbednost hrane Podsticaji za investicije u opremu
10. novembar 2018. Devizno poslovanje Odluka o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.
novembar
2018.
Carina

Naplata kompenzatorne kamate za otpad nastao u postupku aktivnog oplemenjivanja


Kada je u pitanju plaćanje kompenzatorne kamate prvenstveno treba imati u vidu da se ista ne naplaćuje automatski, tj. uvek kada se roba iz postupka privremenog uvoza i aktivnog oplemenjivanja stavlja u slobodan promet, već je članom 251. stav 4. Carinskog zakona propisano da će se, pod uslovima i okolnostima koje utvrdi Vlada, na iznos carinskog duga naplatiti kompenzatorna kamata radi sprečavanja neosnovanog sticanja finansijske koristi zbog pomeranja dana nastanka ili obračuna carinskog duga. Prilikom ocene da li je došlo do neosnovanog sticanja finansijske koristi uzima se u obzir činjenica da li je i kako je nosilac carinskog postupka ispunjavao svoje obaveze prema carinskim organima u toku trajanja tog postupka, npr. da li je u predmetnom postupku bilo položeno obezbeđenje za naplatu carinskog duga, da li je blagovremeno dostaljao zahtevane isprave i slično, što bi sve trebalo da budu pokazatelji da nije postojala namera izigravanja carinskih propisa. 

Dalje, prema članu 285. stav 1. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, kada nastane carinski dug za dobijene proizvode ili uvezenu robu u postupku aktivnog oplemenjivanja ili privremenog uvoza, obračunaće se i kompenzatorna kamata na iznos carinskog duga za navedeni period. U stavu 5. istog člana navedeni su slučajevi kada se neće naplaćivati kompenzatorna kamata, pa tako, između ostalog, kompenzatorna kamata se neće naplaćivati pri stavljanju u slobodan promet sporednih dobijenih proizvoda, koji su propisani, ako je njihova količina srazmerna količini glavnih dobijenih proizvoda. Prema tome, imajući u vidu prethodno navedeno, ukoliko se sporedni dobijeni proizvodi nastali u postupku aktivnog oplemenjivanja stavljaju u slobodan promet, a isti predstavljaju otpad i ostatke, to nema mesta naplati kompenzatorne kamate, pod uslovom da je njihova količina srazmerna količini dobijenih proizvoda, a što je u skladu i sa odgovarajućim propisima EU.
Commercium.rsCopyright © 2018, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft