Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17. april 2019. Pojednostavljeni postupci Kućno carinjenje
16. april 2019. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi
15. april 2019. Carinska tarifa Smanjenje carinskih dažbina
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
17.
april
2019.
Pojednostavljeni postupci

Kućno carinjenje


Uprava carina je objavila Akt br  148-I-030-01-21/5/2018 od 31.8.2018) Izmene i dopune
  • Objašnjenja o postupku kućnog carinjenja pri uvozu robe (Akt br. 148-I-030-01-21/2018 od 07.02.2018)
i
  • Objašnjenja o sprovođenju pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca (Akt br 148-II-483-01-93/2011 od 4.4.2011)


Jedan od uslova koji treba da ispuni podnosilac zahteva za (kućno carinjenje) pojednostavljeni carinski postupak iz člana 101. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona, u skladu sa kojim carinski organ odobrava da se roba stavi u određeni postupak na osnovu knjigovodstvene isprave kojom prilikom može da oslobodi deklaranta obaveza dopremanja robe je:

Potrebno je da podnosilac zahteva ili od njega ovlašćeni posredni zastupnik u skladu sa članom 7. Carinskog zakona, elektronski podnosi carinske deklaracije i elektronski vodi knjigovodstvenu evidenciju o robi. Lice koje elektronski podnosi carinske deklaracije mora da ima položen ispit za carinskog zastupnika.
 
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft