Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

11.
septembar
2019.
Carinska tarifa

Komentar Carinske tarife - dopuna


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 307 od 11.9.2019 godine, objavljene su sledeeće Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Europske unije:

4202 91 80 i 4202 92 19 i 4202 92 98 i 4202 99 00  ostalo 
Ti podbrojevi obuhvataju i takozvane “vreće za odeću” namenjene prevozu odeće. Te su vreće izrađene od trajnih materijala i prikladne su za dugotrajnu upotrebu. Opremljene su ručkom ili ručkama za nošenje. Uopšte, kako bi se olakšao prevoz, vreće je moguće preklopiti i zatim međusobno spojiti preklopljene polovice dugmićima, spojnicama ili patentnim zatvaračima. Uobičajeno je da na prednjoj strani imaju patentni zatvarač te su obično opremljene dodatnim zatvaračima, pregradama, džepovima itd.

Međutim, iz tih podbrojeva isključene su jednostavne “vreće za odjeću” koje služe za čuvanje i/ili zaštitu i/ili kratkotrajni prevoz odeće (na primer nakon hemijskog čišćenja) (svrstavanje na osnovu materijala od kojeg su izrađene, obično tarifni broj 3926 ili 6307). Videti i Objašnjenja HS-a za tarifni broj 6307 pod (6). Te vreće obično nisu opremljene ručkama i obično su opremljene samo sa patentnim zatvaračem sa prednje strane za stavljanje odeće i sa otvorom za umetanje vešalice za odeću
.”


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 179 od 24.5.2019 godine, objavljene su sledeeće Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Europske unije:

 • za tar.podbroj: 7019 39 00 Ostalo 
 • za tar.podbroj:  7018 20 00 Staklene kuglice preseka ne većeg od 1 mm 
 • za tar.podbroj:  8205 40 00 Odvijači
 • za tar.podbroj:  8544 70 00 Kablovi od optičkih vlakana  


Evropska komisija je u „Službenom listu Evropske unije“ broj C 119 od 29. marta 2019. godine, objavila novi Dopunski komentar Kombinovane nomenklature Evropske unije.

 

Dopunski komentar CN se objavljuje u skladu sa članom 9. stav 1. Uredbe Saveta (EEZ) broj 2658/87 od 23. jula 1987. godine o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi u „Službenom listu Evropske unije“.

 

CN oznake na koje se odnosi Dopunski komentar CN su u skladu sa oznakama sadržanim u Kombinovanoj nomenklaturi za 2019. godinu (Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1602, objavljena u „Službenom listu Evropske unijeˮ, broj L 273 od 31. oktobra 2018. godine). 

 

Novi Dopunski komentar CN sadrži u sebi sve izmene i dopune Dopunskog komentara CN iz 2015. godine („Službeni list Evropske unije“ broj C 76, od 4.3.2015. godine) koje su donete i objavljene u međuvremenu, zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim do 4. januara 2019. Godine.

 

Napominjemo da je na sednici Vlade održanoj 31. januara 2019. godine usvojen Zaključak Vlade 05 broj: 337-904/2019, kojim je prihvaćen tekst Dopunskog komentara CN iz 2015. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka, te da je on objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 011 od 20. februara 2019. godine.U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 011 od 20.02.2019 godine, objavljen je Dopunski komentar Kombinovane nomenklature Evropske unijeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 327 od 17.09.2018 godine, objavljene su sledeeće:

 1. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije (tar.br.2202)ovde
 2. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovde
 3. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije (tar.podbroj 3906 90 90)ovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 305 od 30.08.2018 godine, objavljene su sledeeće:

 1. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije (tar.br.9401 i 9403)ovde
 2. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije (tar.br.9403)ovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 191 od 05.06.2018 godine, objavljene su sledeeće:

 1. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovde
 2. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovde
 3. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 186 od 31.05.2018 godine, objavljene su Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 91 od 09.04.2018 godine, objavljena je izmena Kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 91 od 09.04.2018 godine, objavljena je izmena Kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 83 od 27.03.2018 godine, objavljena je izmena Kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 71 od 14.03.2018 godine, objavljena je izmena Kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 95 od 13.03.2018 godine, objavljena je Napomena s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 34 od 31.01.2018 godine, objavljena je Napomena s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 22 od 26.01.2018 godine, objavljena je izmena u nomenklaturi carinske tarifeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 007 od 10.01.2018 godine, objavljena je izmena u nomenklaturi carinske tarifeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 321 od 28.09.2017 godine, objavljena je izmena u nomenklaturi carinske tarifeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 305 od 15.09.2017 godine, objavljena je izmena u nomenklaturi carinske tarifeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 344 od 17.12.2016.godine, objavljena je sledeća izmena u nomenklaturi carinske tarifeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 336 od 10.12.2016.godine, objavljena je sledeća izmena u nomenklaturi carinske tarife:

U glavi 95 drugog dela kombinovane nomenklature iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 unosi se sledeća dodatna napomena 1.: 

 1. Podbroj 9505 10 obuhvata:

(a) proizvode koji su opšte prepoznati za upotrebuu vreme božićnih praznika i koji se isključivo proizvode i dizajniraju kao proizvodi za božićne praznike.

To su:

(1) proizvodi povezani s Hristovim rođenjem (tj. proizvodi za tradicionalne božićne jaslice), npr. figurice, životinje, vitlajemske zvijezde, tri kralja i prizori Hristovog rođenja;

(2) proizvodi prepoznati za upotrebu za božićne praznike zahvaljujući dugotrajnim nacionalnim tradicijama, npr.:

 • veštačka božićna jelka,
 • božićne čarape,
 • veštačke božićne klade,
 • božićni smotuljci,
 • Bozić Bate sa sankama ili bez njih,
 • božićni anđeli.

Podbroj ne uključuje proizvode za zimsko razdoblje koji su primereni za opštiju upotrebu kao ukrasi u tom razdoblju jer njihova objektivna obeležja upućuju na to da se ne upotrebljavaju isključivo za božićne praznike već uglavnom kao ukrasi u zimskom razdoblju, npr. sige, snežni kristali, zvezde, sobovi, crvendaći, snegovići i druge slike iz zimskog razdoblja, bez obzira na to upućuju li boje, odeća itd. na povezanost s Božićem;


(b) ukrasne proizvode za božićna drvca.


To su proizvodi dizajnirani za vešanje na božićnu jelku (tj. lagani proizvodi od uglavnom neizdržljivog materijala dizajnirani za ukrašavanje božićne jelke). Ti proizvodi moraju biti povezani s Božićem.” U "Službenom listu Evropske unije" broj L 89 od 06.04.2016.godine, objavljene su sledeće izmene u nomenklaturi carinske tarife:

 1. U glavi 22. Carinske tarife uneta je doatna napomena 13ovde
 2. U glavi 4. Carinske tarife unete su dodatne napomene 3. i 4.ovde  

Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft