Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25. januar 2018. Carinska tarifa Kursevi valuta u evrima
28. decembar 2017. Hemikalije Pravilnik o Registru hemikalija
26. oktobar 2017. Sanitarna kontrola Tarifa ALIMS
8.
januar
2019.
PDV

Izdavanje potvrde o poreskom oslobođenju elektronskim putem


Od 1. januara 2019. godine, korisnik će podnositi zahtev za overu Potvrde o poreskom oslobođenju od PDV na osnovu ugovora o donaciji, ugovora o kreditu, odnosno zajmu i drugih međunarodnih ugovora isključivo  u elektronskom obliku, upotrebnom elektronskih servisa, preko Portala Poreske uprave i  od 26.12.2018. godine, omogućeno je testiranje aplikativnog softvera na testnom orkuženju u  cilju  prilagođavanja  i  pravilnog  korišćenja  aplikacije  od  strane  korisnika  sistema. Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva i korišćenje aplikativnog softvera objavljeno je na web site-u Poreske  uprave .

Poreska  uprava,  po  proveri  ispunjenosti  uslova  za  ostvarivanje  poreskih oslobođenja na osnovu dokumentacija podnete elektronskim putem, i ako su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja PDV, od 1. januara 2019. godine, izdaje  Potvrdu  o  poreskom  oslobođenju  elektronskim  putem,  koja  ne  sadrži  potpis ovlašćenog lica u Poreskoj upravi, već sadrži broj i datum overe Poreske uprave.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft