Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Duvanske prerađevine

Duvanske prerađevine
Akcizom se oporezuju sledeće duvanske prerađevine:
  • cigarete (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00);
  • cigare i cigarilosi (tarifne oznake nomenklature CT 2402 10 00 00);
  • duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) - tarifni broj nomenklature CT 2403. 
  • nesagorevajući duvan (posebna duvanska prerađevina svrstana u tarifnu oznaku nomenklature CT 2403 99 90 00 koja je sačinjena tako da se prilikom upotrebe zagreva ali ne sagoreva).
Akcozom se oporezuju i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, (proizvodi iz tarifne oznake nomenklature CT 824 99 56 00 i 3824 99 57 00 koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđeni način stvaraju paru za udisanje, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u drugim proizvodima koji se svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 8543 70 70 90. )

Cigarete 

Na cigarete se primenjuje mešoviti sistem oporezivanja akcizom:
  • specifična akciza, utvrđena u apsolutnom iznosu na osnovicu koju čini paklica cigareta koja sadrži 20 komada cigareta i 
  • ad valorem akciza, utvrđena u određenom procentu od maloprodajne cene cigareta.
Maloprodajnu cenu cigareta, koja uključuje akcizu i PDV, utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.

U cilju dostizanja minimalnog nivoa oporezivanja akcizom cigareta u RS sa direktivama EU propisano je postepeno povećanje ukupnog akciznog opterećenja cigareta.

Donet je srednjoročni plan postepenog povećavanja akciznog opterećenja u periodu 2017–2020. godine, i to kroz povećanje specifične komponente akcize, tako da se specifična akciza povećava svakih šest meseci u navedenom periodu za 1,50 din/pak, pri čemu stopa ad valorem komponente akcize ostaje nepromenjena i iznosi 33% na maloprodajnu cenu cigareta u celom navedenom perioda primene. 

Dosadašnji nivo oporezivanja akcizom u Republici Srbiji iznosi 54€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, tako da se na ovaj način vrši umerenuo povećanje specifične komponente akcize na cigarete kroz postepeno povećanje akciza, kako bi se u prihvatljivom vremenskom roku dostigao minimalni nivo oporezivanja akcizom u EU od 90€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, odnosno minimum 1,8 evra po paklici cigareta.

Utvrđen akcizni kalendar – iznosi specifične akcize na cigarete za period 2017. - 2020. godine

Važeći iznosi akcize na cigarete su:

od 1. januara do  16. marta 2018. godine   67,00 din./pak 
od 17. marta do 30. juna 2018. godine  67,70 din./pak 
od 1. jula do 31. decembra 2018. godine   69,19 din./pak 
od 1. januara do 30. juna 2019. godine  70,70 din./pak 
od 1. jula do 31. decembra 2019. godine 72,22 din./pak 
od 1. januara do 30. juna 2020. godine 73,73 din./pak 
od 1. jula 2020. godine 75,25 din./pak 
 
Minimalna akciza na cigarete

Zakonom je regulisan koncept minimalne akcize koji  podrazumeva sledeće:
  • ukoliko je iznos obračunate akcize na cigarete koji se   dobija primenom propisanih stopa i iznosa akcize iz Zakona manji od minimalne akcize, plaća se minimalna akciza;
  • ukoliko je iznos obračunate akcize na cigarete veći od minimalne akcize, plaća se akciza propisana Zakonom.
Minimalna akciza na cigarete iznosi 100% ukupne akcize (specifične i ad valorem) utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta (PPMPC).

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta (PPMPC) izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u kalendarskoj godini. PPMPC predstavlja količnik između ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama i ukupne količine cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji u kalendarskoj godini. 

Važeći iznos minimalne akcize na cigarete iznosi 140,40 din./pak.

Obaveza popisa zaliha cigareta na dan 1. jula 2018. godine zbog povećanja akcize 

1. jula 2018. povećava se specifična akciza na cigarete sa 67,70 din/pak na 69,19 din/pak. Proizvođači, odnosno uvoznici cigareta dužni su da na dan 1. jula izvrše popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu
trgovci na veliko duvanskim proizvodima dužni su da na dan primene novog iznosa akcize izvrše popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima

Obaveza dostavljanja popisnih lista Upravi za duvan

Obveznik akcize obračunatu specifičnu akcizu obračunatu na količine cigareta iznad dozvoljenih uplaćuje najkasnije u roku od 45 dana od dana primene novog iznosa akcize (tj. najkasnije do 15. avgusta 2018. godine) na uplatne račune za akcizu na cigarete proizvedene u zemlji.
 
Cigare i cigarilosi

Na cigare i cigarilose plaća se akciza u specifičnom iznosu. Važeći iznos akcize je 23,26 din/kom. Akciza na cigare i cigarilose plaća se po komadu. Nominalni iznos akcize usklađuje se jednom godišnje indeksom potrošačkih cena na malo.

Duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan)

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan) plaća se akciza po stopi od 43%. Osnovicu za obračun akcize čini maloprodajna cena po kilogramu, koju određuje proizvođač, odnosno uvoznik. Izuzetno na proizvode koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, akciza se obračunava na osnovicu koju čini maloprodajna cena po kilogramu duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, srazmerno procentu sadržine duvana u ovom proizvodu.

Minimalna akciza na rezani duvan

Minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) iznosi 100% akcize utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina. Minimalna akciza ne može biti manja od 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta.
Commercium.rsCopyright © 2018, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft