Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Veterinarska kontrola

Veterinarska kontrola
POSTUPAK KONTROLE POŠILjAKA KOJE PODLEŽU VETERINARSKOJ KONTROLI PRILIKOM UVOZA – PROVOZA
 
Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti (prostirka, kavezi).

Detaljno razvrstavanje pošiljki i postupak pregleda prilikom uvoza regulisan je Pravilnikom o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i način obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima.

Minimalne i maksimalne količine robe koja se uzima kao uzorak za laboratorijsko ispitivanje na zdravstveno-higijensku i kvalitativnu ispravnost date su u Prilogu 2.

Procenat učestalosti pregleda pošiljki dat je u Prilogu 3.

Izdavanje veterinarsko sanitarnih uslova za uvoz odnosno provoz
 
Pre započinjanja uvoza potrebno je pribaljanje Rešenja o veterinarsko sanitarnim uslovima uvoza.

Zahtev sa potrebnim podacima i propisanm taksom, podnosi se Ministarstvu Poljoprivrede Trgovine Šumarstva i vodoprivred – Uprava za verterinu, Omladinskih brigada 1. 11080 Beograd.

Troškovi sprovođenja rešenja padaju na teret uvoznika, a u slučaju tranzita na ovlašćeno pravno lice iz Repulike Srbije koje je podnelo zahtev u ime vlasnika pošiljke u tranzitu.

Dozvola sa veterinarsko sanitarnim uslovima uvoza – tranzita izdaje sa rokom važenja od šest meseca (180 dana), a u zahtevu je potrebno navesti količinu robe za koju se planira uvoz u navedenom periodu.

Član 124. Zakona o veterinstvu reguliše obavezu pribavljanja, način idavanja uvozne dozvole sa određivanjem veterinarsko sanitarnih uslova za uvoz u Republiku Srbiju .

Uvoz-tranzit pošiljaka dozvoljen je samo preko odobrenih graničnih prelaza gde je prisutna granična veterinarska inspekcija Republike Srbije.

Odobreni prelazi prema susednim državama su:
OBAVEZNA JE NAJAVA POŠILjKE graničnoj veterinarskoj inspekciji, najmanje 24 sata pre dolaska na granični prelaz

Pregled pošiljke

Dokumentarni
 1. Zajednički veterinarski ulazni dokument (ZVUD)
 2. Originalni primerak odgovarjućeg Veterinarskog sertifikata koji mora da prati pošiljku
 3. Dokaz o uplaćenim taksama
 4. Specifikacija robe
 5. Faktura
U slučaju tranzita: dokaz o prijemu posšiljke u zemlji upučenja (izjava ili rešenjna nadležnog orgaa država uvoza)
 
Plan prevoza
 • Identifikacija pošiljke
 • Životinje/proizvodi odgovaraju opisu i podacima navedenim u pratećoj veterinarskoj dokumentaciji
 • Broj životinja
 • Broj ušne markice/ br. mikročipa/ tetovir broj i sl.
 • Plomba
 • Deklaracija
 • Vrsta proizvoda
 • Vetreinarski kontrolni broj objekta (identifikaciona oznaka) na proizvodu i dokumentima
 • Broj pakovanja i težina
FIZIČKI PREGLED
 • Pošiljke životinja
 • Ptocena sposobnosti za putovanje
 • Pregled uslovnosti transportnog srdetva
 • Klinički pregled - vizuelni pregled životinje, posmatranje digestivnog i respiratornog sistema, merenje telesne temperature, palpacija, procena ponašanja, držanja i izgleda životinja
 • Laboratorijsko ispitivanje
USLOVI ZA UVOZ POŠILJAKA
 
Član 121. Zakona o veterinarstvu
 
Zakon o veterinarstvu propisuje da su objekti odobreni od nadležnih veterinarskih službi države porekla.
 
EU odobrene objekte možete proveriti na ovom LINK-u. Tu su svi zvanični registri koji su u državama članicama EU. Praktično ko želi da uveze neki proizvod životinjskog porekla tu moze da proveri da li je taj objekat na listi odobrenih u EU. Ukoliko se ne nalazi na listi neće se odobriti uvoz u skladu sa gornjim članom zakona

Na ovom LINK-u su odobreni objekti iz trećih država (koje nisu članice Evropske unije) iz kojih se mogu uvoziti proizvodi životinjskog porekla u Evropsku uniju .

Na listi Serbia, nalaze se objekti koji mogu da izvoze proizvode životinjskog porekla u EU. Mogu da izvoze samo onu vrstu proizvoda za koju su dobili odobrenje i nalazi se na listi EU.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft