Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

WEB SEMINAR

mart 2021 godine 

CARINSKI DOZVOLJENO POSTUPANJE U SLOBODNIM ZONAMA

Kotizacija za web seminar: 5,990,00 RSD

Privredni subjekti sa plaćenom godišnjom preptlatom imaju pristup DVE, odnosno JEDNE email adrese, u zavisnosti od godišnje pretplate. Za svakog narednog učesnika plaćaju kotizaciju.mart 2021 godine


PRETHODNE DOZVOLE SAGLASNOSTI I UVERENJA KOJA SE PRILAZU U CARINSKOM POSTUPKU


Kotizacija za web seminar: 5,990,00 RSD

Privredni subjekti sa plaćenom godišnjom preptlatom imaju pristup DVE, odnosno JEDNE email adrese, u zavisnosti od godišnje pretplate. Za svakog narednog učesnika plaćaju kotizaciju.

 

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft