Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

WEB SEMINAR

Webinar, 7. 12. 2021

CARINSKA TARIFA I USLOVI ZA SMANJENJE UVOZNIH DAŽBINA ZA 2022 GODINU


I UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2022. GODINU
 • HS 2022 – HS2017
 • Kombinovana tarifa Evropske unije za 2022 godinu
II USLOVI ZA SMANJENJE I PLAĆANJE UVOZNIH DAŽBINA U 2022 GODINI
 • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini
 • Odluka o uslovima za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu
 • Odluka o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
 • Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

Datum: 7. 12. 2021 godine

Vreme: 10.00 - 13.00 sati 

Webinar se održava u online formatu, zbog trenutne epidemiološke situacije. Pitanja autoru učesnici webinara mogu postaviti u pisanoj formi, prilikom prijavljivanja za učešće ili putem formulara.
 Učestvuje: Nadica Pantović, Ministarstvo finansija 

Kotizacija za učešće na webinaru: 5.990,00 RSD
Privredni subjekti sa plaćenom godišnjom preptlatom imaju pravo na besplatan pristup webinaru.Webinar 16. 12. 2021 
POSTUPCI SMEŠTAJA - CARINSKA SKLADIŠTA
 • Javno carinsko skladište 
 • Privatno carinsko skladište
 • Odobrenje upravljanja carinskim skladištem
 • Carinska skladišta i prodaja robe na malo
 • Oslobođenje od polaganja obezbeđenja
 • Obračun iznosa uvoznih dažbina
 Učestvuju: Milka Živanovic , Ministarstvo finansija 

Datum: 17. 12. 2021 godine
Vreme: 11.00 - 12.00 sati 

Panel  se održava u online formatu zbog trenutne epidemiološke situacije. Pitanja pozvanim autorima učesnici panela mogu postaviti u pisanoj formi, prilikom prijavljivanja za učešće na panel diskusiji ili nakonadno putem formulara.

Pre održavanja panela biće prikazan video sadržaj/film/ sa predavanjima/prezentacijom pozvanih autora. Video sadržaj/film/ emitujemo preko našeg kanala. Učesnici panela mogu da se prijave da pogledaju video sadržaj/film/ pre panel diskusije, a mogu dobiti i slobodan pristup ovom, (kao i svim drugim) video sadržaju /filmu/.

Slobodan pristup video sadržajima /filmovima/ podrazumeva da privredni subjekti mogu imati pristup ovim video sadržajima/filmovima/ u svakom trenutku u periodu dok su video sadržaji/filmovi/ postavljeni na našem kanalu, a najmanje u narednih godinu dana. 

Cena:
 • Kotizacija za učešće na panel diskusiji: 3.540,00 RSD
 • Kotizacija za učešće na panel diskusiji i pristup projekciji video sadržaja: 5.990,00 RSD
 • Cena slobodnog pristupa po video sadržaju /filmu/: 3.540,00 RSD
Privredni subjekti sa plaćenom godišnjom preptlatom imaju pravo na besplatan pristup video sadržajima /filmovima/ i pravo na bespolatno učešće na panel diskusiji. Slobodan pristup video sadržajima/filmovima/ se plaća.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft