Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

6. avgust 2019. Devizno poslovanje Isplate dividende fizičkom licu iz Mađarske
2. avgust 2019. Makroekonomska statistika Procena rasta BDP 2019-2021
1. avgust 2019. Carina NOVO: Dodela statusa AEO
19.
mart
2019.
Logistika i spedicija

Zaštićene vrste divlje flore i faune


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 013 od 28.02.2019.godine, objavljena je Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2019. godini

Na osnovu člana 8. stav 4. Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore i člana 92. stav 2. Zakona o zaštiti prirodeovde. Ministarstvo zaštite životne sredine, kao nadležan upravni organ za Konvenciju o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) u Republici Srbiji, odlučuje o postupanju sa privremeno zadržanim, privremeno oduzetim, trajno oduzetim i napuštenim primercima divljih vrsta, sa kojima je postupano suprotno odredbama CITES konvencije i Zakona o zaštiti prirode

Roba koja je predmet trajnog oduzimanja zbog carinskog prekršaja, kao i roba koja se ustupa u korist države, kada sadrži žive ili mrtve primerke divljih vrsta, njihove delove, derivate ili proizvode od istih, podleže odredbama Zakona o zaštiti prirode i ne može biti predmet javne prodaje ili uništavanja bez prethodnog donošenja zvanične odluke Ministarstva zaštite životne sredine.
 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 018 od 09.03.2018.godine, objavljena je Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2018. godiniovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj L271 od 20.10.2017 objavljena je Uredba Komisije (EU) 2017/1915 o zabrani unošenja primeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Unijuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 063 od 06.03.2017.godine, objavljen je Pravilnik o troškovniku zbrinjavanja oduzetih primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrstaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 017 od 06.03.2017.godine, objavljena je Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2017. godiniovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj L 21 od 26.01.2017.godine, objavljena je Uredba Komisije (EU) 2017/128 o izmeni Uredbe Veća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njimaovde
 
Uredba Komisije (EU) 2017/160 o izmeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njimaovdeCommercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft