Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
decembar
2019.
Carinska tarifa

Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi


Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi je usvojen na sednici Narodne skupštine Republike Srbije 23. decembra 2019. godine.

Pravni osnov za donošenje ovog zakona je član 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, i carinski sistem.

Zakon o  Carinskoj tarifi se primenjuje od 2005. godine, i imao je manje izmene i dopune 2007 i 2009. uz izmenu koju je uslovio novi Carinski zakon 2018. godine.

U odnosu na tekst Predloga zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, tekst Zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi je pretrpeo određene izmene, u skladu sa dva prihvaćena amandmana.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim člana 2. koji počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft