Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

27.
mart
2020.
Spoljna trgovina

Zabrana izvoza osnovnih proizvoda i lekova


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 028 od 14.03.2020 godine, 033 od 17.03.2020 godine, 037 od 19.03.2020 godine, 039 od 21.03.2020 godine, 041 od 24.03.2020 godine, 043 od 27.03.2020 godine, objavljena je Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo.
 
Odluka se uvodi u trajanju od 30 dana.
 
Izuzetno, izvoz proizvoda sa liste iz ove odluke, može se odobriti posebnim aktom Vlade. 
Uprava carina je objavila svoj Akt broj 148-II-483-01-75/5/2020 od 24.03.2020. godine
 Zabranjuje se izvoz i ponovni izvoz lekova iz Republike Srbije, osim:
  1. u slučaju kada se lekovi proizvode u Republici Srbiji a nisu registrovani u Republici Srbiji, odnosno koji se proizvode isključivo za strana tržišta;
  2. u slučaju kada strano lice otprema lekove u postupku tranzita sa carinskog područja Republike Srbije.
Zabrana izvoza se uvodi u trajanju od 30 dana.
 
Uprava carina je objavila svoj Akt broj 148-II-483-14-2/2/2020 od 18.03.2020. godine, kojim je propisano postupanje carinskih organa u vezi sa primenom Odluke o zabrani izvoza lekova.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft