Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

5. april 2019. Akcize Akcizne markice
5. april 2019. Pojednostavljeni postupci Deklarisanje poštanskih pošiljki
22.
april
2019.
Bezbednost hrane

Vrste hrane i način vršenja kontrole


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 029 od 19.04.2019 godine, objavljen je Pravilnik o vrsti hrane i načinu vršenja službene kontrole, kao i listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole te hrane.Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je dva podzakonska akta koji uređuju oblast konditorske industrije posebno proizvode kakaa, čokoladne proizvode, kao i proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima.

 

Pravilnici su objavljeni u  "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 024 od 1.4.2019 godine.

  • Pravilnikom o kakao i čokoladnim proizvodima namenjenim za lјudsku upotrebu utvrđenje su definicije i zajedničkih pravila u odnosu na sastav, proizvođačku specifikaciju, pakovanje i označavanje kakaa i čokoladnih proizvoda, koje postoje na zajedničkom tržištu EU kako bi se osiguralo njihovo slobodno kretanje unutar zemalja CEFTA, kao i zemalja članica EU.
  • Pravilnikom o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima utvrđenje su definicije i pravila u za proizvode koje nisu definisane na EU nivou, ali su veoma značajni na domaćem tržišu, kao i na tržištima regiona, posebno uzimajući u obzir da je konitorska industrija jedna od najvažnijih grana prehrambene industrije sa godišnjom proizvodnjom oko 150.000 tona proizvoda i prosečnom godišnjem vrednošću izvoza oko 145 miliona US dolara.


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 007 od 06.02.2019 godine, objavljen je Pravilnik o kvalitetu jaja.

Donošenjem ovog pravilnika uspostavljaju se novi zahtevi za obeležavanje i klasiranje jaja, uslovi kvaliteta u odnosu na veličinu i izgled jaja, način držanja i ishranu koka nosilja, kao i  uslovi za objekte koji se bave sabiranjem i pakovanjem jaja, usklađeni sa Uredbom (EZ) br. 589/2008 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. juna  2008. godine o standardima za obeležavanje i stavljanje u promet jaja i njenom sprovedbenom Uredbom EC, br. 1234/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 22. septembra 2007. godine,  o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta.

 

Cilj donošenja ovog pravilnika jeste osiguranje višeg stepena bezbednosti i kvaliteta jaja, kao i stvaranja uslova za nesmetanu trgovinu sa zemljama članicama EU i zemljama CEFTA.U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 103 od 26.0122018 godine, objavljen je Pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu.

 

Novi pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim  proizvodima će zabraniti dodavanje šećera voćnim sokovima.

 

Ovim pravilnikom utvrđuje se minimalni zahtevi kvaliteta za voćne sokove i srodne proizvode, uključujući i koje voće može da se koristi kao sirovina, propisani su njihovi minimalni udeli, sastojci koji mogu da se dodaju, tehnološki postupci proizvodnje, metode za ispitivanje kvaliteta proizvoda, kao i zahtevi za označavanje proizvoda.

 

Za potrebe ovog pravilnika, paradajz se svrstao u kategoriju voća.


U delu pravilnika koji se odnosi na dozvoljene sastojke, uvedena su i nova pravila iz Direktive 2012/12/EU, kao što su ona koje se odnose na dodavanje šećera, koji više nije dozvoljen u voćnim sokovima, voćnim sokovima od koncentrisanog voćnog soka i voćnim sokovima u prahu


 
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvodaovde

Proizvodi koji su deklarisani, odnosno označeni do dana početka primene ovog pravilnika, a koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 056 od 18.07.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testeninaovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 030 od 20.04.2018 godine, objavljen je Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodimaovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 106 od 24.11.2017.godine, objavljeni je Pravilnik o kvalitetu sirovog mlekaovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 088 od 29.09.2017.godine, objavljeni su sledeći pravilnici:

  • Pravilnik o kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pićaovde
  • Pravilnik o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebuovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj  C 327 od 29.09.2017.godine, objavljeno je Obaveštenje Komisije EU o primeni zakonodavstva EU-a o hrani i zaštiti potrošača po pitanju različitog kvaliteta proizvoda – Konkretni slučaj prehrambenih proizvodaovdeU Narodnim novinama broj 79/2017 od 11.08.2017. godine, objavljena je izmena Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima.ovde 

Ministarstvo poljoprivrede izmenilo je Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Izmena se odnosi na naknadu za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima te iznosi 90,00 kuna za svaku pojedinu vrstu voća i povrća u okviru jedne kontrole koje provode poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija. Pravilnik će biti objavljen u petak, 11. avgusta 2017. u Narodnim novinama br. 79/2017.   

 

Sa susjednim državama je dogovoreno da se od petka u potpunosti normaliziraju kontrole na granicama. Nadalje, analizirat će se cene naknada inspekcijskog nadzora u okruženju kako bismo osigurali zaštitu potrošača i konkurentan položaj poljoprivrednika na način koji neće ometati trgovinsku razmjenu.

 

Uskoro očekujemo i sastanak na temu korištenja agrohemijskih sredstava koja nemaju odobrenje za upotrebu u Evropskoj uniji, kako bi se poljoprivredni proizvođači iz susednih zemalja što kvalitetnije i brže prilagodili EU pravilima. Zaštita potrošača će biti prioritet Ministarstva poljoprivrede, a inspekcijski nadzor voća i povrća provodit će se istim intenzitetom.

 

Svaka pošiljka voća i povrća koja se uvozi u Hrvatsku mora i dalje biti u skladu s opšim tržišnim  standardima – neoštećena, zdrava, čista, ne prezrela te ispravno označena, a stanje plodova mora biti takvo da izdrži prijevoz i rukovanje kako bi na odredište stiglo u zadovoljavajućem stanju: bez štetnika, stranog mirisa ili vlažnosti.  U Narodnim novinama broj 69, od 14. jula 2017. godine objavljen je Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima kojim se propisuju uslovi uvoza i izvoza voća i povrća te način sprovođenja inspekcijskog nadzora i kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama« odnosno u subotu 15. jula 2017. >>>

 

Prema odredbama ovoga Pravilnika fitosanitarni inspektori će provoditi inspekcijski nadzor i kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća u skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 543/2011 i Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1333/2011 i izdavanje certifikata za voće i povrće.

 

Novina u odnosu na dosadašnji Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće je uvođenje inspekcijskog nadzora i kontrole većeg broja vrsta voća i povrća koje se uvozi iz trećih zemalja nego do sada. Prema odredbama novoga Pravilnika, fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede kontrolisće i voće i povrće koje se uvozi iz trećih zemalja, a koje podleže samo opštem tržišnom standardu, a to su:  trešnja, višnja, malina, kupina, ribizla, borovnica, brusnica, aronija, lubenica, dinja, tikvice, krastavac, patlidžan, kupus glavati (beli i crveni), kelj, cvetača, luk (crveni i srebrenac), poriluk, mrkva i celer korjenaš.  

 

Inače, sve vrste voća i povrća moraju biti u skladu s opštim tržišnim standardom, dok određene vrste voće i povrća zbog svoje specifičnosti podježu i posebnim tržišnim standardima – to su: jabuke, agrumi, kivi,  lisnata salata, endivija kovrčavog i ravnog lista, breskve i nektarine, kruške,  jagode, slatke paprike, stolno grožđe i paradajz. Dakle, svo voće i povrće koje nije obuhvaćeno posebnim tržišnim standardima mora biti u skladu s opštimim tržišnim standardom.

 

Novim Pravilnikom uvodi se još jedna novost - naknada za inspekcijski nadzor i kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima prilikom uvoza iz trećih zemalja od sad iznosi 2.000,00 kuna za svaki obavljen inspekcijski nadzor ili kontrolu i svaku pojedinu vrstu voća i povrća. Do sada je naknada za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima iznosila 90,00 kunaU "Službenom listu Evropske unije" broj L 165 od 28.06.2017.godine, objavljena je Uredba Komisije broj 2017/1142 o izmeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 u pogledu popisa hrane za životinje i hrane neživotinjskoga porekla koja podleže povećanom nivou službenih kontrola uvozaovde


Uredbom je propisana učestalost  od 10% fizičkih i identifikacijskih pregleda (kontrole) malina poreklom iz Srbije, na Norovirus, - zamrznute malina iz tar.podbrojebe 0811 20 31, 0811 20 11 i 0811 20 19.U "Službenom listu Evropske unije" broj L 327 od 02.12.2016.godine, objavljena je Uredba Komisije broj 2016/2107 o izmeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 u pogledu popisa hrane za životinje i hrane neživotinjskoga porekla koja podleže povećanom nivou službenih kontrola uvozaovde
 

Uredbom je propisana učestalost kontrole malina poreklom iz Srbije, na Norovirus, i to na 10% - zamrznute malina iz tar.podbrojebe 0811 20 11 i 0811 20 19.Uprava carina je objavila svoj akt broj 148-11-483-20-102/3/2016 od 21.11.2016. godine, kojim je objedinjen spisak graničnih prelaza preko kojih se mogu izvoziti, uvoziti i provoziti pošiljke sredstava za zaštitu bilja, sredstava za ishranu bilja, oplemenjivača zemljišta, bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekataovdeUprava za zaštitu bilja objavila je Obaveštenje za sve izvoznike bilja i biljnih proizvoda za područje Ruske Federacijeovde

  • od 1. avgusta 2016 godine  svako pakovanje voća i povrća mora da bude označeno sa informacijama o nazivu proizvoda, zemlji porekla, izvozniku i / ili reeksporteru“;
  • u  rubrici „Dopunska izjava“  potrebno je navesti naziv i adresu preduzeća-proizvođača. U skladu da navedenim, potrebno je da SVI IZVOZNICI HITNO DOSTAVE NADLEŽNIM POLjOPRIVREDNIM SLUŽBAMA SPISAK SA PODACIMA O SOPSTVENIM MESTIMA PROIZVODNjE KAO I SPISAK SA PODACIMA SVOJIH KOOPERANATA (PROIZVOĐAČA), na doc OBRASCU 1  u prilogu ovog dokumenta (izmenjen i dopunjen 15. avgusta 2016.).  Popunjen obrazac sa navedenim podacima mora biti overen i potpisan od strane odgovornog lica izvoznika. Kopiju popunjenog obrasca službe prosleđuju nadležnom fitosanitarnom inspektoru u cilju kontrole.

Ubuduće svaki zahtev za izdavanje fitosertifikata u prilogu mora sadržati tražene podatke (naziv i adresu proizvođača), kako bi nadležno lice moglo popuniti "dopunsku izjavu".

 

U slučaju neizvršenja navedenih zahteva pošiljke proizvoda sa visokim fitosanitarnim rizikom neće dobiti dozvolu za uvoz na teritoriju Ruske Federacije. 


Izmene i dopune obrasca 1.

 

Obaveštenje za sve izvoznike bilja i biljnih proizvoda za područje Ruske Federacije - u  rubrici „Dopunska izjava“  potrebno je navesti naziv i adresu preduzeća-proizvođača. U skladu da navedenim, potrebno je da SVI IZVOZNICI HITNO DOSTAVE NADLEŽNIM POLjOPRIVREDNIM SLUŽBAMA SPISAK SA PODACIMA O SOPSTVENIM MESTIMA PROIZVODNjE KAO I SPISAK SA PODACIMA SVOJIH KOOPERANATA (PROIZVOĐAČA), na doc OBRASCU 1 u prilogu ovog dokumenta (izmenjen i dopunjen 15. septembra 2016.). 

Popunjen obrazac sa navedenim podacima mora biti overen i potpisan od strane odgovornog lica izvoznika. Kopiju popunjenog obrasca službe prosleđuju nadležnom fitosanitarnom inspektoru u cilju kontrole.
 


U "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 068 od 11.08.2016.godine, objavljen je Pravuilnik o o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testeninaovdeU "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 106 od 21.12.2015. godine, objavljeni su sledeći pravilnici:

  1. Pravilnik o metodama ispitivanja sorte lana (Linum usitatissimum L.) radi priznavanja sorteovde
  2. Pravilnik o metodama ispitivanja sorte bele slačice (Sinapis alba L.) i crne slačice (Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch) radi priznavanja sorteovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 094 od 17.11.2015.godine, objavlje je Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesaovde
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft