Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

1. decembar 2022. Spoljna trgovina Zabrana izvoza određenih proizvoda od drveta
1. decembar 2022. Spoljna trgovina Ograničenje izvoza peleta od drveta
1. decembar 2022. Spoljna trgovina Privremena zabrana izvoza EVRO DIZELA EN 590
30. novembar 2022. Carinska tarifa Carinska tarifa za 2023.
7.
novembar
2022.
Carina

Vraćanje robe u skladu sa članom 177. Carinskog zakona


Pored toga što je sproveden postupak izvoza i domaća roba stvarno napustila carinsko područje Republike Srbije, dešava se, u praksi, da se za tu robu javi potreba da bude vraćena na carinsko područje Republike Srbije i tada govorimo o povraćaju robe.

Naime, prema članu 177. Carinskog zakona za stranu robu, koja je prvobitno bila izvezena kao domaća roba sa carinskog područja Republike Srbije i koja se vraća na to područje u roku od tri godine i deklariše za stavljanje u slobodan promet, na zahtev lica, odobrava se oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina. Ova odredba se primenjuje čak i ako vraćena roba predstavlja samo deo robe prvobitno izvezene sa carinskog područja Republike Srbije. Pri tome, zakon kaže da se rok od tri godine može produžiti u slučaju posebnih okolnosti.

Treba imati u vidu vrlo bitnu činjenicu, a to je da se ovo oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava samo ako je roba vraćena u stanju u kome je izvezena.

Roba se smatra vraćenom u stanju u kome je izvezena ako, nakon što je izvezena iz carinskog područja Republike Srbije, nije bila predmet nikakvog tretmana ili rukovanja, osim onog kojim se menja samo njen izgled ili onog koji je neophodan za njenu popravku, vraćanje u ispravno stanje ili održavanje u ispravnom stanju. Roba se smatra vraćenom u stanju u kome je izvezena ako je, nakon što je izvezena iz carinskog područja Republike Srbije, bila predmet tretmana ili rukovanja, osim onog kojim se menja samo njen izgled ili onog koji je neophodan za njenu popravku, vraćanje u ispravno stanje ili održavanje u ispravnom stanju, ali je, nakon što je otpočet taj tretman ili rukovanje, postalo jasno da takav tretman ili rukovanje nisu primereni za predviđenu upotrebu robe.

Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina ostvaruje se na osnovu dokaza kojima se utvrđuje da su uslovi za oslobođenje ispunjeni. Deklarant carinskom organu, kojem se podnosi deklaracija za stavljanje u slobodan promet, stavlja na raspolaganje informacije na osnovu kojih se  utvrđuje da su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina. Ove informacije podrazumevaju sledeće, odnosno mogu se dostaviti na jedan od sledećih načina:
  1. pristup relevantnim podacima iz deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz na osnovu kojih je vraćena roba prvobitno izvezena ili ponovo izvezena iz carinskog područja Republike Srbije;
  2. štampani primerak deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz, overen od strane nadležnog carinskog organa, na osnovu kojih je vraćena roba prvobitno izvezena ili ponovo izvezena iz carinskog područja Republike Srbije;
  3. dokument koji je izdao nadležni carinski organ, sa relevantnim podacima iz te deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz.
Ako se na osnovu informacija koje su dostupne nadležnom carinskom organu utvrdi da je roba deklarisana za stavljanje u slobodan promet prvobitno izvezena iz carinskog područja Republike Srbije i u tom trenutku je ispunjavala uslove za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina kao vraćena roba, informacije se neće zahtevati.

Na zahtev carinskog organa kod kojeg se vraćena roba deklariše za stavljanje u slobodan promet, izvozni carinski organ dostavlja sve informacije koje ima na raspolaganju i kojima se utvrđuje da su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za tu robu.

Kada je reč o robi za koju su iskorišćene mere utvrđene poljoprivrednom politikom, a odnose se na njen izvoz sa carinskog područja Republike Srbije, na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina predviđeno članom 177. Carinskog zakona primenjuju se posebna pravila, detaljnije uređena Uredbom o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

Prema tome, u situaciji kada se vrši povraćaj robe u skladu sa članom 177. Carinskog zakona i roba se stavlja u slobodan promet, a ispunjeni su uslovi za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, prema članu 177. Carinskog zakona (kako je prethodno objašnjeno), vrednost vraćene robe iskazana u carinskoj deklaraciji za stavljanje u slobodan promet, ne znači da postoji obaveza plaćanja uvoznih dažbina, s obzirom da je potrebno u odgovarajuću rubriku te deklaracije, tačnije u rubriku 36 (Povlastica) uneti šifru propisanu za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina (član 177. stav 1) Carinskog zakona - 22110).
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft