Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4. jun 2019. Carinska tarifa Carinska vrednost istovetne robe
3. jun 2019. Devizno poslovanje Republičke administrativne takse
3. jun 2019. Spoljna trgovina NKL naoružanja i vojne opreme
25.
april
2019.
Carina

Uvoz/izvoz medicinskih sredstava


U smislu dokazivanja prava uvoza/izvoza medicinskih sredstava potrebno je priložiti jednu od sledećih isprava, koje izdaje Ministarstvo zdravlja:
  • dozvolu za obavljanje prometa na veliko medicinskih sredstava ili dela prometa uvoza/izvoza ili
  • dozvolu za proizvodnju koja je izdata domaćem proizvođaču (za proizvode koji su navedeni u toj dozvoli) ili
  • dozvolu za promet na veliko medicinskih sredstava iz sopstvenog proizvodnog  programa.
Pored toga što je potrebno da se priloži jedna od navedenih isprava (dozvola Ministarstva zdravlja), potrebno priložiti i isprave kojima se dokazuje da se određeno medicinski sredstvo (registrovano ili ne) može uvesti ili izvesti iz Republike Srbije, a koje izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije - ALIMS.

ALIMS, u skladu sa Zakonom o medicinskim sredstvima, izdaje različite isprave koje se prilažu carinskom organu:
  • rešenje o registarciji medicinskog sredstva
  • odobrenje za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva
  • mišljenje da određeni proizvod jeste ili nije medicinsko sredstvo
  • odobrenje za sprovođenje kliničkog ispitivanja medicinskih sredstava (Spisak proizvoda  medicinskih sredstava i lekova koji se primenjuju u sprovođenju kliničkog ispitivanja medicinskih sredstavaje njegov sastavni deo)
  • odobrenje za uvoz proizvoda - medicinskih sredstava i lekova - koji se primenjuju u sprovođenju kliničkog ispitivanja medicinskih sredstava, a koji nisu obuhvaćeni navedenim spiskom
  • potvrda o potpunosti zahteva za produženje registracije medicinskog sredstva
Isključivo radi izvoza, nije potrebno prilagati isprave koje izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva — ALIMS, iz razloga što se u skladu sa mišljenjem Ministarstva zdravlja, prilikom izvoza navedenih medicinskih sredstva, pored dozvole Ministarstva zdravlja, prilaže samo dokaz o obavljanju uslužne proizvodnje.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft