Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25.
april
2019.
Carina

Uvoz/izvoz medicinskih sredstava


U smislu dokazivanja prava uvoza/izvoza medicinskih sredstava potrebno je priložiti jednu od sledećih isprava, koje izdaje Ministarstvo zdravlja:
  • dozvolu za obavljanje prometa na veliko medicinskih sredstava ili dela prometa uvoza/izvoza ili
  • dozvolu za proizvodnju koja je izdata domaćem proizvođaču (za proizvode koji su navedeni u toj dozvoli) ili
  • dozvolu za promet na veliko medicinskih sredstava iz sopstvenog proizvodnog  programa.
Pored toga što je potrebno da se priloži jedna od navedenih isprava (dozvola Ministarstva zdravlja), potrebno priložiti i isprave kojima se dokazuje da se određeno medicinski sredstvo (registrovano ili ne) može uvesti ili izvesti iz Republike Srbije, a koje izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije - ALIMS.

ALIMS, u skladu sa Zakonom o medicinskim sredstvima, izdaje različite isprave koje se prilažu carinskom organu:
  • rešenje o registarciji medicinskog sredstva
  • odobrenje za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva
  • mišljenje da određeni proizvod jeste ili nije medicinsko sredstvo
  • odobrenje za sprovođenje kliničkog ispitivanja medicinskih sredstava (Spisak proizvoda  medicinskih sredstava i lekova koji se primenjuju u sprovođenju kliničkog ispitivanja medicinskih sredstavaje njegov sastavni deo)
  • odobrenje za uvoz proizvoda - medicinskih sredstava i lekova - koji se primenjuju u sprovođenju kliničkog ispitivanja medicinskih sredstava, a koji nisu obuhvaćeni navedenim spiskom
  • potvrda o potpunosti zahteva za produženje registracije medicinskog sredstva
Isključivo radi izvoza, nije potrebno prilagati isprave koje izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva — ALIMS, iz razloga što se u skladu sa mišljenjem Ministarstva zdravlja, prilikom izvoza navedenih medicinskih sredstva, pored dozvole Ministarstva zdravlja, prilaže samo dokaz o obavljanju uslužne proizvodnje.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft