Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

14.
januar
2022.
Carina

Uvoz tečnosti za punjenje elektronskih cigareta


Тečnosti za punjenje elektronskih cigareta, umesto u tarifne oznake navedene u Zakonu o akcizama 3824 99 56 00 i 3824 99 57 00 CT, a u skladu sa Uredbom CT 2022, od 1. januara 2022. godine, svrstavaju u tarifne oznake CT 2404 12 00 002404 19 90 00 i 3824 99 92 90, a takođe, otvorena je i nova tarifna oznaka CT 8543 40 00 00, u koju se svrstavaju ''Elektronske cigarete i slični lični elektronski uređaji za isparavanje".

Тečnosti za punjenje elektronskih cigareta nisu predmet regulisanja Zakona o duvanu, te se na iste NE PRIMENJUJU posebne odredbe koje se odnose na stavljanje u promet duvanskih proizvoda u smislu dobijanja dozvola za stavljanje u promet od strane Uprave za duvan, upisa u odgovarajuće registre, prijavljivanje maloprodajne cene navedenog proizvoda, kao i ostali uslovi koji su potrebni za stavljanje u promet duvanskih proizvoda regulisanih Zakonom o duvanu.

Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft