Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

16.
decembar
2021.
Akcize

Uvoz tečnosti za punjenje elektronskih cigareta


Da li se tečnosti za punjenje elektronskih cigareta smatraju duvanskim proizvodom, kao i kojim propisima je regulisan uvoz ovog proizvoda? 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01064/2021-04 od 22.11.2021. god.)

Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta nisu predmet regulisanja Zakona o duvanu, te se na iste ne primenjuju posebne odredbe koje se odnose na stavljanje u promet duvanskih proizvoda u smislu dobijanja dozvola za stavljanje u promet od strane Uprave za duvan, upisa u odgovarajuće registre, prijavljivanje maloprodajne cene navedenog proizvoda, kao i ostali uslovi koji su potrebni za stavljanje u promet duvanskih proizvoda regulisanih Zakonom  o duvanu.

Za stavljanje u promet tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, u konkretnom slučaju, za uvoz navedenog proizvoda, nisu propisani posebni uslovi sa aspekta propisa kojima se reguliše promet duvanskih proizvoda, pri čemu napominjemo da je navedeni proizvod predmet oporezivanja akcizom u skladu sa Zakonom o akcizama i na ovaj proizvod plaća se akciza u skladu sa odredbom člana 14a stav 2. Zakona o akcizama, u zavisnosti od perioda primene. Obaveza po osnovu akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta pri uvozu nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina, a akcizu obračunava nadležni carinski organ.

Izvor:    Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, novembar 2021
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft