Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

28.
avgust
2019.
Carina

Uvoz repromaterijala za proizvodnju medicinskih sredstava


Ukoliko se prilikom uvoznog carinjenja može utvrditi da predmetnu robu uvozi proizvođač medicinskih sredstava, tj. priložena je:
  • dozvola za proizvodnju medicinskih sredstava (izdata od Ministarstva zdravlja) ili
  • dozvola za promet na veliko medicinskih sredstava iz sopstvenog proizvodnog programa (takođe izdata od strane Ministarstva zdravlja), 
kao i da ta roba predstavlja repromaterijal za proizvodnju medicinskih sredstava, tj.  priložena je, na primer:
  • izjava inostranog proizvođača, koji je proizvodu koji se uvozi odredio namenu da se isti ne smatra medicinskim sredstvom, već predstavlja sirovinu za njegovu proizvodnju ili
  • ugovor između inostranog prodavca i domaćeg proizvođača medicinskog sredstva, u kojem je navedeno da je predmet ugovora repromaterijal za proizvodnju medicinskih sredstava i sl.,
prilikom uvoza tih proizvoda nije potrebno pribaviti mišljenje Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, (ALIMS), da se predmetna roba ne smatra medicinskim sredstvom, iako se ista svrstava u tarifnu oznaku u koju se svrstava i gotovo medicinsko sredstvo.

Međutim, ukoliko se iz priloženih isprava ne mogu utvrditi sledeće činjenice: da robu uvozi proizvođač medicinskih sredstava i/ili da roba koja se uvozi predstavlja repromaterijal za proizvodnju medicinskih sredstava, a s druge strane postoji sumnja da proizvod, koji je predmet uvoza, može biti medicinsko sredstvo, potrebno je da se ALIMS, kao telo koje je nadležno za utvrđivanje statusa proizvoda u smislu određivanja da li je proizvod medicinsko sredstvo ili ne, izjasni o statusu istog. U tom slučaju, prilikom uvoza potrebno je priložiti:
  • mišljenje ALIMS da određeni proizvod nije medicinsko sredstvo ili
  • rešenje o registraciji medicinskog sredstva, koje takođe izdaje ALIMS.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft