Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
avgust
2020.
Carina

Uvoz maski u redovnom postupku


Kada se maske uvoze u redovnom postupku, potrebno je imati u vidu sledeće:
  • Ukoliko je nesporno da se određene maske ne smatraju medicinskim sredstvom (nego da su predmet opšte upotrebe), prilikom uvoza istih potrebno je priložiti rešenje ili potvrdu graničnog sanitarnog inspektora, kojima se dokazuje da su ispunjeni uslovi za uvoz, shodno Zakonu o predmetima opšte upotrebe.
  • Ukoliko je nesporno da su određene maske medicinsko sredstvo, potrebno je pribaviti isprave koje se, shodno Zakonu o medicinskim sredstvima, prilažu u carinskom postupku uvoza medicinskih sredstava, a to su dozvola za promet medicinskim sredstvima na veliko, koju izdaje Ministarstvo zdravlja, rešenje o registraciji medicinskog sredstva ili odobrenje za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva, koje izdaje ALIMS i dr.
  • U slučajevima kada postoji sumanja da se konkretan proizvod može smatrati medicinskim sredstvom, odnosno kada nismo sigurni da li je maska medicinsko sredstvo, ili predmet opšte upotrebe potrebno je pribaviti mišljenje Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (dalje: ALIMS) o statusu predmetnog proizvoda.
Naime, ALIMS je u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima jedini nadležan organ koji može da utvrdi status proizvoda, odnosno da utvrdi da li je određeni proizvod medicinsko sredstvo ili nije.

Ukoliko ALIMS izda mišljenje da se navedeni proizvod ne smatra medicinskim sredstvom, tada se radi po prvoj gore opisanoj proceduri, odnosno stranka carinskom organu prilaže mišljenje ALIMS i napred pomenute isprave graničnog sanitarnog inspektora. 
Ukoliko ALIMS izda mišljenje da se navedeni proizvod smatra medicinskim sredstvom, onda se radi po drugoj gore opisanoj proceduri.

Aktima Uprave carina iz marta 2020 godine, donete na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije, svi učesnici u spoljnotrgovinskom postupku su obavešteni o proceduri uvoza maski i rukavica koji su medicinsko sredstvo, a koja se sprovodi u slučaju kada pravno lice uvozi navedenu robu za sopstvene potrebe u cilju zaštite zaposlenih od bolesti COVID 19, tj. suzbijanja njenog širenja.

Procedura se primenjuje samo kada pravno lice uvozi navedenu robu za sopstvene potrebe u cilju zaštite zaposlenih od bolesti COVID 19, dok se u ostalim slučajevima uvoz maski i rukavica obavlja u okviru redovne procedure za uvoz medicinskih sredstava ili redovne procedure za uvoz predmeta opšte upotrebe (napred pojašnjene procedure), u zavisnosti od toga kojom regulativom je regulisan uvoz konkretnog proizvoda.

Novouvedenom procedurom iz marta meseca je omogućeno da pravna lica, za sopstvene potrebe, mogu da uvezu maske i rukavice (koje su medicinsko sredstvo) uz jasno ograničenje da nije dozvoljena distribucija, prodaja trećim licima niti bilo kakva trgovina tom robom jer je odluka doneta kako bi se dodatno zaštitili radnici koji nisu u mogućnosti da u ovom periodu rade od kuće.

Prilikom uvoza maski i rukavica, u navedene svrhe, potrebno je priložiti:
  1. mišljenje ALIMS da za uvoz nije potrebno pribaviti rešenje o registraciji iz razloga što se, prema izjavi krajnjeg korisnika proizvod isključivo koristi kao lična zaštitna oprema zaposlenih i neće se koristiti u medicinske svrhe niti za dalju prodaju;
  2. rešenje ili potvrdu graničnog sanitarnog inspektora i 
  3. Izjavu uvoznika da se maske/rukavice uvoze u cilju zaštite zaposlenih od bolesti COVID 19.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft