Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18.
novembar
2019.
Ekologija

Uvoz hemikalija


Zakonom o hemikalijama uređuje se klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, integralni registar hemikalija i registar hemikalija koje su stavljene u promet, ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, uvoz i izvoz  i druga pitanja od značaja za upravljanje hemikalijama.

Odredbe Zakona ne odnose se na hemikalije čiji je promet uređen drugim posebnim propisima (lekovi i medicinska sredstva, droge i prekursori za droge, hemijsko oružje i prekursori za proizvodnju istog, hrana i prehrambreni aditivi, kozmetički proizvodi i dr.). Takođe, odredbe Zakona se ne primenjuju na radioaktivne hemikalije, otpad, hemikalije u tranzitu, hemikalije koje su pod carinskim nadzorom u carinskim skladištima ili slobodnim zonama radi tranzita ili ponovnog izvoza, hemikalije koje se uvoze i koriste za naučno-istraživačke svrhe u količinama koje nisu opasne za zdravlje ljudi i ne prelaze 10kg.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft