Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

23.
decembar
2019.
Carinska tarifa

Utvrđivanje carinske vrednosti robe


Vrednost koju bi trebalo primeniti kako bi se utvrdila carinska vrednost robe koja je deo kupljene imovine preduzeća u stečaju (linija za farbanje i sušenje i linija za sklapanje klima uređaja), a stavljena je u postupak carinskog skladištenja i nalazi se pod carinskim nadzorom 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00452/2019-17 od 01.07.2019. god.)

Ako se roba koja je promenila vlasnika u toku postupka carinskog skladištenja i za koju je novi vlasnik preuzeo na sebe izmirenje svih obaveza i okončanje tog postupka, deklariše za stavljanje u slobodan promet, na nju se, u skladu sa članom 150. stav 2. Carinskog zakona, primenjuju propisi koji važe na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje u slobodan promet, ako nije drukčije propisano.

Prilikom carinjenja robe radi stavljanja u slobodan promet, carinska vrednost kao osnovica za utvrđivanje uvoznih dažbina, se utvrđuje primenom odgovarajućeg metoda za utvrđivanje carinske vrednosti koji su propisani čl. 52. i 56. Carinskog zakona i odgovarajućim odredbama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

Metod koji se najčešće koristi i koji se mora primenjivati uvek kada su ispunjeni uslovi propisani za njegovu primenu, jeste metod „transakcijske vrednosti“ odnosno cene koja je stvarno plaćena ili koja treba da se plati za robu koja se prodaje radi izvoza u Republiku Srbiju, iz člana 52. Carinskog zakona.

Dodatno, članom 105. stav 2. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima propisano je, između ostalog, da se za robu koja se prodaje za izvoz u carinsko područje Republike Srbije nakon njenog unosa u to carinsko područje, odnosno dok se nalazi u privremenom smeštaju ili je stavljena u poseban postupak (postupak carinskog skladištenja), transakcijska vrednost utvrđuje na osnovu te prodaje. To znači da je carinskim propisima data mogućnost da se za robu koja je prodata u carinskom skladištu, carinska vrednost kao osnovica za utvrđivanje uvoznih dažbina, obračuna na osnovu cene iz te transakcije.

Da li će u praksi carinski organ primeniti metod „transakcijske vrednosti“ zavisi od toga da li su ispunjeni uslovi propisani za njegovu primenu. Ako neki od propisanih uslova nije ispunjen, carinski organ će primeniti prvi sledeći metod za čiju primenu su ispunjeni svi propisani uslovi.
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, novembar 2019
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft