Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

15.
oktobar
2020.
Logistika i spedicija

Uticaj Brexit-a na zonu slobodne trgovine u koju je uključena Srbija


Brexit i smernice EU kao podrška privrednim subjektima za poslovanje u novim uslovima, uticaj Brexita na širu zonu slobodne trgovine u kojoj učestvuje Srbija

Shodno sporazumu koji je postignut između nadležnih tela Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, u toku je završni tranzicioni period, koji je započeo 1. februara sa trajanjem do 31. decembra 2020., a u kome obe strane i dalje primenjuju sporazume i propise EU koji su važili i pre 01.februara 2020 za svih 28 članica EU.

Dakle, prema trenutnom stanju stvari, sa 01.01.2021. prestaje da postoji jedinstveno tržište i carinska unija između Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i mogućnosti slobodnog kretanja ljudi, roba i uslug, što će imati veliki uticaj na poslovanje, kako između privrednika EU i UK, tako i šire, imajući u vidu broj sporazuma o slobodnoj trgovini koje je EU zaključila sa trećim zemljama.

U trenutnoj situaciji poslovanja privrednih subjekata, koje je veoma otežano zbog  pandemije izazvane virusom COVID-19, činjenica da prestaje da postoji jedinstvena carinska teritorija EU i UK, dodatno će uticati na pogoršanje poslovnog okruženja kompanija.

Treba očekivati da će se trend pogoršanja uslova poslovanja i dalje pojačavati, bez obzira na pregovore o kontrolisanom razlazu između EU i UK koji su u toku.

U cilju što je moguće sveobuhvatnije podrške kompanijama u poslovanju u EU i UK, Evropska komisija je objavila na svom web site određene smernice i niz uputstava o koracima koje bi trebalo preduzeti kako bi se amortizovale posledice koje mogu nastati od 01.01.2021. Pomenute smernice Evropske komisije su date u formi upita i sugestivnih rešenja i kao takve se ne mogu smatrati taksativnim rešenjima u realnom poslovnom okruženju koje će nastati.

Napred navedeno je sve u cilju pravovremene pripreme privrednih subjekata za donošenje svih potrebnih odluka i administrativnih procesa, koje je potrebno doneti do 31.12.2020. jer nakon prelaznog perioda doći će do bitnih promena u poreskoj, carinskoj politici ali i drugim oblastima pravne regulative vezane za poslovanje u EU i u odnosu na Ujedinjeno Kraljevstvo.

Smernice Evropske komisije imaju za cilj da usmere i pripreme EU kompanije na poslovno okruženje u kome će se naći. Sa druge strane, moguće istupanje Ujedinjenog Kraljevstva iz jedinstvenog tržišta svakako će imati uticaja i na zemlje i regione koji su svoje poslovanje bazirale na ovom tržištu.

U tom smislu smernice Evropske komisije su od značaja i za firme i kompanije iz Srbije, uz očekivana obaveštenja koja će dobiti od nadležnih institucija Republike Srbije.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft