Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
jul
2019.
PDV

Usluge zastupanja pred carinskim organima


Poreski tretman prometa usluga zastupanja u postupcima koje vodi carinski organ i prometa usluga prevoza, povezanih sa uvozom dobara, koje obveznik PDV pruža poreskom obvezniku sa sedištem u inostranstvu
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00022/2018-04 od 5.6.2018. god.)
 
Kada obveznik PDV pruža usluge zastupanja u postupcima koje vodi carinski organ i usluge prevoza, povezane sa uvozom dobara, poreskom obvezniku iz člana 12. Zakona − privrednom subjektu sa sedištem u inostranstvu, mesto prometa tih usluga je u inostranstvu, što znači da se u tom slučaju PDV ne obračunava i ne plaća.

Vrsta dobra koje se uvozi nema uticaj na određivanje mesta prometa predmetnih usluga.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft