Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

13.
avgust
2020.
Bezbednost hrane

Uslovi za uvoz određene hrane (začini)


Prilikom uvoza određene hrane u Republiku Srbiju potrebno je, u zavisnosti od vrste hrane (životinjskog i neživotinjskog porekla, dečija hrana i dr), unapred zatražiti određene dozvole, odnosno odobrenja u vidu rešenja o ispunjenosti veterinarsko sanitarnih, fitosanitarnih, sanitarnih uslova i/ili određenih vrsta sertifikata.
 
Međutim, pri uvozu često dolazi do zadržavanja pošiljki na graničnim prelazima/u mestu carinjenja ili vraćanja pošiljki, usled neadekvatnog deklarisanja hrane zbog nepoznavanja celokupnog zakonodavstva naše zemlje, tj. posebnih propisa kojima se reguliše kvalitet hrane (proizvoda od mesa, mleka, jaja, začina, voća, povrća) i neadekvatnog tumačenja odredbi Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane.
 
članu 26. Pravilnika, navodi se za koje vrste hrane je neophodno navođenje zemlje porekla (sa mavođenjem tar.broja iz carinske tarife u koji se hrana svrstava) za određene vrste mesa, ribu, med, jaja, voće i povrće, maslinovo ulje.
 
stavu 2. ovog člana, ipak se OBAVEZUJE NAVOĐENJE ZEMLJA POREKLA ili zemlja i mesto porekla i u drugim slučajevima, ako bi izostavljanje tog podatka dovelo potrošača u zabludu u pogledu zemlje ili mesta porekla hrane; posebno ako bi informacije o hrani ili deklaracija u celini, mogle ukazati na to da hrana potiče iz druge zemlje ili mesta porekla.
 
Praksa je pokazala da najčešću zabunu izaziva deklarisanje začina ili smeše začina, kao posebne hrane ili u samim proizvodima, iz više razloga: nepoznavanje odredbi Pravilnika o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina  i definisanje zemlje porekla kod smeše začina. 
 
Kako u Evropskoj uniji ne postoje tačno određeni parametri kvaliteta za sve začine, neohodno je posebno obratiti pažnju na standarde kvaliteta koje propisuje Srbija: na klasifikaciju začina i procenat  sadržaja etarskih ulja.

Generalno, što se tiče pravila deklarisanja, ako je u pitanju smeša začina, navodi se kao zemlja porekla mesto gde je vršeno finalno pakovanje začina i taj princip se primenjuje u najvećem broju slučajeva.

Sa druge strane, Evropska unija primenjuje Uredbu Komisije (EZ) br. 669/2009 o povećanoj učestalosti službenih kontrola pri uvozu određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga porekla gde spadaju i začini, koja se primenjuje u toku granične kontrole hrane i u Srbiji. 
 
Zbog određenih rizika po bezbednost hrane koji postoje u nekim zemljama iz kojih potiču začini, kao što su npr. prisustvo salmonele u biberu iz Brazila ili povišenog sadržaja kadmijuma u cimetu iz Egipta, zahteva se da jasno bude deklarisano iz koje zemlje potiču začini, kako je utvrđeno ovom Uredbom.

Informacija da začin potiče iz "kritične" zemlje, signal je graničnom inspektoru da proveri detaljno dokumentaciju ili izvrši uzorkovanje, što dovodi do problema (ne) deklarisanja svih začina.
 
Ovaj problem može se prevazići na način da sertifikat/potvrda koji prati pošiljku sadrži informacije o svim začinima koji se nalazi u smeši začina ili poreklu samog začina, ili da se pre samog uvoza zatraže uslovi uvoza za određene začine/smeše začina od resornog ministartstva.

Poreklo začina ili smeše začina u finalnom proizvodu (kobasice, sendviči, supe, konditori) nije potrebno posebno deklarisati.
 
 
 

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft