Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
februar
2021.
Akcize

Usklađeni dinarski iznosi akciza


Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, i cigare i cigarilose
 
U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 011 od 12.02.2021 godine, objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi akciza, koji se primenjuju od 15,02,2021 godine.
 
Vlada Republika Srbije je, usvojila nove - usklađene dinarske iznose akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih i cigare i cigarilose, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini. 

Vlada Republike Srbije usvojila je i nove - usklađene dinarske iznose iz člana 9. stav 5.Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti pri ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize.

S obzirom da indeks potrošačkih cena u 2020. godini ne prelazi 2%, Vlada Republike Srbije, saglasno članu 40v stav 4. Zakona o akcizama nije izvršila usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete iz uvoza i cigarete proizvedene u zemlji. Naime, prema članu 40v stav 4. Zakona o akcizama, izuzetno od stava 1. ovog člana dinarski iznosi akciza iz člana 40a ovog zakona neće se usklađivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, ukoliko u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike taj indeks ne prelazi 2%.
(Akt UC-a, br. 148-II-439-03-1/2021 od 17.02.2021. godine

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft