Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

29.
januar
2019.
Akcize

Usklađeni dinarski iznos akciza


Vlada Republika Srbije je, na sednici održanoj 24. januara 2019. godine, usvojila nove - usklađene dinarske iznose akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i  cigare i cigarilose, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini.

Istovremeno sa ovim iznosima, Vlada Republike Srbije usvojila je i nove - usklađene dinarske iznose iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti pri ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize.

Budući da indeks potrošačkih cena u 2018. godini ne prelazi 2%,  Vlada Republike Srbije, saglasno članu 40v stav 4. Zakona o akcizama nije izvršila usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarette iz uvoza i cigarette pproizvedene u zemlji. Naime, prema članu 40v stav 4. Zakona o akcizama, izuzetno od stava 1. ovog člana dinarski iznosi akciza iz člana 40a ovog zakona neće se usklađivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, ukoliko u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike taj indeks ne prelazi 2%

Novi, usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju se od 1.02.2019. godine a objavljeni su u ""Službenom glasniku Republike Srbije" broj 004 od 25.1.2019 godine.
 
Obaveze koje proističu zbog uskađivanja dinarskih iznosa akcize

Ukazujemo na da novi - usklađeni dinarski iznosi akciza sa indeksom potrošaèkih cena u prethodnoj godini predstavljaju isto što i povećanje propisanih iznosa akcize. To znači da su obveznici akcize - proizvođači navedenih derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholnih pića, tečnosti za punjenje cigareta i cigara i cigarilosa koji nemaju akciznu dozvolu dužni da na sve isporuke ovih akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, iz  proizvodnog pogona u skladište - od 1. februara 2019. godine obračunaju akcizu po novim usklađenim iznosima akcize.

Isto važi kada je reč i o obveznicima - proizvoðaèima tih akciznih proizvoda koji imaju akciznu dozvolu. Na sve isporuke akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, iz akciznih skladišta od  1. februara 2019. godine akciza se obračunava po novim, usklađenim iznosima akcize. 

Takođe, na uvoz akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, od 1. februara 2019. godine obračun akcize vrši se po novim, usklađenim iznosima akcize. 
 
Novi – usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o  akcizama do kojih se umanjuje akciza pri refakciji plaćene akcize 

Zakonom o izmenama i dopunama o akcizama („Sl. glasnik RS“, broj 119/12, koji se primenjuje od 18 decembra 2012. godine propisano je da kupac derivata nafte može ostvariti refakciju plaćene akize kada određene derivate nafte koristi za propisan svrhe.

Ostvarivanja refakcije plaćene akcize je takvo da kupac – krajnji korisnik derivata nafte plaća pri kupovini pun iznos akcize, stim što stše pravo na refakciju plaćene akcize najviše u iznosu koji čini razlika između punog (propisanog) iznosa akcize za te derivate nafte i iznosa za umanjenje akcize propisaneog  članom 9. stav 5. Zakona o akcizama.

Članom 17. Zakona o akcizama propisano je da se iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama, do kojih se može umanjivaati plaćena akcize, usklađuju sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini.

Vlada Reublike Srbije uskladila je ove iznose sa godišnjim indeksom potroščkih cena u 2018. godini. (“Sl. glasnik RS, broj 4/19), koji se primenjuju od 1. februara 2019. godine.


Ukazujemo obveznicima akcize - proizvođačima i uvoznicima cigareta, alkoholnih pića i kafe da su dužni da najkasnije do 15. januara 2019. godine, podnesu Ministarstvu finansija četvrti kvatalni izveštaj 2018. godine o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu.

Obaveza dostavljanja kvartalnih izveštaja proističe iz člana 16. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanju cigareta i alkoholnih pića.
 
Kvartalni izveštaj podnosi se na obrascu:
  • AM-C - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za cigarete za period od ___do ___ 20__. godine;
  • AM-A - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića za period od ___do ___ 20__. godine;
  • AM-K - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića za period od ___do ___ 20__. godine.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft