Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

10.
jun
2019.
Carina

Uredba o uvozu opreme


U "Službenom glasniku Republike Srbije" bro 034 od 17.5.2019 godine, objavljena je Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme.


Polazeći od izmena Zakona o ulaganjima, kojim je, između ostalog, prošireno pravo na carinsko oslobođenje prilikom uvoza predmeta uloga, tj. opreme, sa stranog i na domaćeg ulagača, to je i u novoj Uredbi o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme, bilo potrebno sprovesti zakonske izmene.

 

Najpre, u definicijama osnovnih pojmova sadržanih u Uredbi, definisan je ulagač i to kao domaće ili strano, pravno ili fizičko lice koje je izvršilo ulaganje na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom. Takođe, definisan je i pojam opreme i to detaljnije u odnosu na ranije važeće rešenje. Tako, oprema jesu novi proizvodni pogoni, mašine i oprema koji se nabavljaju i drže radi proizvodnje proizvoda, za čiji uvoz se odobrava carinska povlastica, a koju ulagač uvozi i kao svoj nenovčani ulog investira u privredno društvo, ili koju privredno društvo direktno nabavlja, a registruje kao ulaganje u formi zabeležbe, radi obavljanja delatnosti za koje je dozvoljena dodela podsticaja u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija. Pri tome, izričito je propisano da se pravo na carinsku povlasticu ne može ostvariti za nabavku opreme u sektorima saobraćaja, razvoja softvera osim ako nisu u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga servisnih centara, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, rudarstva, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon preko 100 bruto registrovanih tona, aerodroma, komunalnih delatnosti, sektora energetike, širokopojasne mreže, ribarstva i akvakulture (član 4. stav 2).

 

Što se tiče samog postupka ostvarivanja carinske povlastice, novom Uredbom je propisano da, radi ostvarivanja prava na carinsku povlasticu, je privredno društvo u obavezi da u Registru privrednih subjekata upiše zabeležbu ulaganja - nabavke opreme koja će biti uvezena kao ulog ulagača. Ovom zabeležbom upisuje se ugovor ili odluka privrednog društva o ulaganju koja sadrži specifikaciju opreme (naziv opreme, naziv proizvođača i vrednost opreme) kao sastavni deo odluke, šifru i naziv delatnosti za koju se oprema pribavlja kao i podatke o isporučiocu opreme.  

 

U vezi sa ovim je i obaveza privrednog društva koje zahteva carinsku povlasticu, propisana članom 8. Uredbe da, radi uvođenja u evidenciju u zavisnosti od osnova, dostavlja centrali Uprave carina u roku od 30 dana sledeće:

  1. radi ostvarivanja prava na oslobođenje na osnovu odluke o povećanju kapitala, dostavlja Upravi carina odluku o povećanju kapitala i izvod iz Registra privrednih subjekata u roku od 30 dana od dana registracije povećanja osnovnog kapitala;
  2. radi ostvarivanja prava na oslobođenje, na osnovu zabeležbe Ugovora o nenovčanom ulaganju u privredno društvo ili zabeležbe ulaganja na osnovu Ugovora o dodeli sredstava podsticaja, nakon upisa zabeležbe ulaganja u Registar privrednih subjekata, Agencija za privredne registre dostavlja podatke o upisanim zabeležbama ulaganja Upravi carina posredstvom informacionog sistema.

Na osnovu ovih podataka Uprava carina uvodi i dodeljuje evidencioni broj privrednom društvu koje zahteva carinsku povlasticu. 

 

Akt Uprave carina 148-I-030-01-214 /2019 od 23.05.2019. godine  

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft