Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

2. avgust 2019. Makroekonomska statistika Procena rasta BDP 2019-2021
1. avgust 2019. Carina NOVO: Dodela statusa AEO
31. jul 2019. Makroekonomska statistika Spoljnotrgovinska razmena robe i usluga
4.
februar
2019.
Carina

Uništenja robe koja se nalazi pod carinskim nadzorom


Uništenja robe koja se nalazi pod carinskim nadzorom, a čije uništenje nije moguće sprovesti na carinskom području Republike Srbije


Carinskim zakonom definisano je pitanje robe na koju se primenjuju mere carinskog nadzora i kontrole, kao i carinski postupci i carinski dozvoljeno postupanje s robom. U članu 5. stav 1. tačka 11) ovog zakona carinski nadzor je definisan kao skup mera koje preduzima carinski organ u cilju primene carinskih i drugih propisa na robu koja podleže carinskom nadzoru. Takođe, u vezi sa ovim, treba imati u vidu da se carinski postupak, po opštim pravilima iz Carinskog zakona, okončava kada se za robu koja je bila stavljena u odgovarajući postupak odredi novi carinski dozvoljeni postupak ili upotreba. Pri tome, nigde nije propisano ni da lice koje je podnelo prethodni dokument mora da podnese i carinski dokument za novi postupak.

Prema tome, roba koja je u okviru postupka za zaštitu prava intelektualne svojine na granici zadržana od strane carinskog organa, a za koju je privredni sud doneo odluku da se mora uništiti, ista se mora uništiti, u skladu sa carinskim propisima i propisima o zaštiti životne sredine. Što dalje znači da ukoliko se radi o opasnom otpadu za koje u našoj zemlji ne postoji postrojenje za uništenje, to je neophodno omogućiti da predmetna roba napusti carinsko područje naše zemlje, a radi upućivanja u inostranstvo na uništenje u adekvatnim, za to predviđenim, postrojenjima. Sa aspekta carinskih propisa ne postoje zakonske smetnje da ovlašćeni operater za upravljanje otpadom predmetnu robu, kroz tranzitni postupak, uputi primaocu u inostranstvo, radi uništenja. Pri tome, neophodno je uz deklaraciju podneti sve isprave potrebne radi primene propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje i ista mora da sadrži podatke neophodne za primenu propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft