Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
jun
2019.
Carina

Ukidanje robe visokog rizika od prevare u nacionalnom tranzitnom postupku


Odredbama člana 423. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom, kao i prilog 43 propisana je vrsta i količina robe koja predstavlja visok rizik od prevara.

Imajući u vidu da Uredba o carinskim postupcima i carinmskim formalnostima, ne propisuje robu koja predstavlja visok rizik od prevare, od 17. juna 2019. godine u nacionalnom tranzitnom postupku, ne primenjuju se odredbe koje se odnose na navedenu robu.

Od 17. juna 2019. godine, a u skladu sa Prilogom 9 Elektronska tranzitna deklaracija, Pravilnika obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, ne unose se sledeći podaci:

ROBA VISOKOG RIZIKA OD PREVARA (rubrika 31)

Broj: 9

Grupa podataka se koristi za unos oznake robe visokog rizika od prevara iz Priloga 43. Uredbe ukoliko je tranzitnom deklaracijom obuhvaćena navedena roba.

Oznaka robe visokog rizika od prevara  (rubrika 31)  

Vrsta /Dužina: b ..2  

Šifra iz Priloga 8 unosi se ako tarifna oznaka robe nije dovoljna da jedinstveno označi robu iz Priloga 43. Uredbe

Količina robe visokog rizika po prevara (rubrika 31)  

Vrsta /Dužina:b ..11,3

Atribut se koristi kada tranzitna deklaracija sadrži robu iz priloga 43. Uredbe
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft