Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

1. decembar 2022. Spoljna trgovina Zabrana izvoza određenih proizvoda od drveta
1. decembar 2022. Spoljna trgovina Ograničenje izvoza peleta od drveta
1. decembar 2022. Spoljna trgovina Privremena zabrana izvoza EVRO DIZELA EN 590
30. novembar 2022. Carinska tarifa Carinska tarifa za 2023.
10.
oktobar
2022.
Devizno poslovanje

Tarifa Narodne banke Srbije


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 111 od 7. 10. 2022 godine, objavljna je Odluka o izmenama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.
  1. TARIFNI BROJ 2: DEVIZNI POSLOVI I KREDITNI POSLOVI S INOSTRANSTVOM - tarifni stav 28;
  2. TARIFNI BROJ 4: POSLOVI KONTROLE POSLOVANjA BANAKA I POSLOVI NADZORA NAD POSLOVANjEM DAVALACA FINANSIJSKOG LIZINGA - tarifni stav 12a. i 12b.;
  3. TARIFNI BROJ 5: POSLOVI NADZORA NAD OBAVLjANjEM DELATNOSTI OSIGURANjA I POSLOVI NADZORA NAD DELATNOŠĆU DOBROVOLjNIH PENZIJSKIH FONDOVA - tarifni stav 46 i 47;
  4. TARIFNI BROJ 7: POSLOVI PLATNIH SISTEMA - tarifni stav 48g.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft