Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

12.
septembar
2019.
Carinska tarifa

Svrstavanje opreme


Carinska tarifa ne poznaje pojam „fabrika”, „postrojenje”, „tehnološka linija” i slično, već samo pojam "funkcionalne celine" u skladu sa Napomenom 4. uz Odeljak XVI, koja glasi:

"Kada se mašina (uključujući kombinaciju više mašina), sastoji od više komponenti (odvojenih ili međusobno povezanih: cevima, transmisionim uređajima, električnim kablovima ili drugim uređajima), a te komponente su predviđene da zajedno doprinose jasno definisanoj funkciji iz jednog tarifnog broja Glave 84 ili 85, tada se sve komponente svrstavaju u tarifni broj koji odgovara toj funkciji.”

Napomena 3. uz Odeljak XVI propisuje da „ako iz tar. br. ovog odeljka ne proizilazi drugačije, „kombinovane mašine”, koje se sastoje od dve ili više mašina, spojene tako da obrazuju integralnu celinu, i druge mašine, podesne za obavljanje dve ili više dopunskih ili alaternativnih funkcija, svrstavaju se kao da se sastoje samo od one komponente ili da predstavljaju samo onu mašinu koja obavlja glavnu funkciju.

Takođe, na osnovu Napomene 5. uz Odeljak XVI, pod pojmom „mašina” se podrazumeva bilo koja mašina, uređaj, postrojenje, oprema, aparat ili sprava.
Odredbe Napomene 3. (kojom se definiše pojam „kombinovane mašine”) i Napomene 4. (kojom se definiše pojam „funkcionalne celine”) uz Odeljak XVI (Mašine, aparati i uređaji; Elektrotehnički proizvodi; Njihovi delovi; Aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, televizijski aparati za snimanje i reprodukciju slike i zvuka, delovi i pribor za te proizvode) primenjuju se takođe i na Glavu 90 (Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor). Upravo mašine iz Odeljka XVI (Glave 84 i 85) i Glave 90 su najčešće „komponente” neke fabrike, postrojenja, pogona ili tehnološke linije.

U svakom konkretnom slučaju razmatra se iz kojih mašina, uređaja i aparata se sastoji posmatrano postrojenje, tehnološka linija i sl. Uzimajući u obzir karakteristike i funkciju, posmatrano postrojenje, tehnološka linija i slično može da se svrsta u jednu ili više funkcinalnih celina.

Napominjemo da na svrstavanje ne utiče što se oprema pojavljuju u rastavljenom odnosno nesastavljenom stanju, shodno Osnovnom pravilu za primenjivanje Carinske tarife 2(a).
Radi zauzimanja konačnog stava o svrstavanju konkretnog proizvoda, upućujemo vas na podnošenje zahteva za dobijanje Obavezujućeg obaveštenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi u skladu sa Carinskim zakonom i Uredbom o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft