Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17.
septembar
2021.
Logistika i spedicija

Sticanje prava svojine


Odredbom člana 34. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa propisano je da se pravo svojine na pokretnoj stvari stiče na osnovu pravnog posla i predajom te stvari u državinu sticaoca. Odredbom člana 67. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da zaključenje ugovora ne podleže nikakvoj formi, osim ako je zakonom drugačije određeno.

Članom 454. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima je propisano da se ugovorom o prodaji obavezuje prodavac da prenese na kupca pravo svojine na stvari i da mu u tu svrhu stvar preda, proizlazi da je za zaključenje ugovora o kupoprodaji pokretnih stvari dovoljna predaja stvari, odnosno da se pravo svojine stiče predajom te stvari i da za punovažnost zaključenja ugovora o prodaji pokretnih stvari nije obavezna pismena forma
Advokat
Veselin Kićović
advkicovic@yahoo.com
381(63)8782907 
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft