Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. februar 2020. Devizno poslovanje Оdluka о uslovima za držаnje dеvizе u inоstrаnstvu
19. februar 2020. Bezbednost hrane Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane
18. februar 2020. Devizno poslovanje Odluka o jedinstvenoj tarifi Narodna banke Srbije
14. februar 2020. Carinska tarifa Izmene i dopune Carinske tarifa za 2020
5.
decembar
2019.
Carinska tarifa

Sporazum o slobodnoj trgovini sa EAES


Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part)  utvrđen je na sednici Vlade održanoj 28. novembra 2019. godine i upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje. 
 
Sporazum o slobodnoj trgovini Republike Srbije i Evroazijske ekonomske unije(EAES), koji čine sledeće zemlje članice: Belorusija(BY), Ruska Federacija(RF), Jermenija(AM), Kazahstan(KZ) i Kirgizija(KG), je potpisan dana 25.10.2019 godine, u Moskvi.
 
Ovaj sporazum će zameniti pojedinačne sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima zaključene sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom. Zona slobodne trgovine će biti proširena i na dve nove države - Jermeniju i Kirgiziju.
 
Liste roba koje su IZUZETE iz režima slobodne trgovine su usaglašene.

Lista roba je proširena i na:
 
I   POLJPRIVREDA: 

Uvoz u EAES iz Srbije:
 • Odobren slobodan režim za voćne rakije iz tarifnih oznaka 2208 90 33 00, 2208 90 38 00, 2208 90 48 00 i 2208 90 71 00 (šljivovica, kruškovača, dunjevača, višnjevača i sl.)
 • Kvota 400 tona za ostale sireve iz tarifnih podbrojeva 0406 0406 90 69, 0406 90 74, 0406 90 86, 0406 90 89, 0406 90 92, 0406 90 93, 0406 90 99, 0406 90 99 (kozji i ovčiji sir)
 • Kvota 35.000 litara čistog alkohola za ostale rakije dobijene destilacijom vina iz tarifnih podbrojeva 2208 20 29 i 2208 20 89 – „vinjak“
 • Kvota 2.000.000 hiljada komada cigareta koje sadrže duvan iz tarifnog podbroja 2402 20
Uvoz u Srbiju iz EAES:
 • Odobren slobodan režim za vodku, alkoholne jačine do 45,4% vol (AM, KG, KZ) iz tarifnih oznaka 2208 60 11 00 i 2208 60 19 00
 • Kvota 100 tona za topljene sireve iz tarifnih podbrojeva 0403 30 31, 0403 30 39 i 0403 30 90 (AM, BY, KG, KZ)
 • Kvota 50.000 litara čistog alkohola za ostale rakije dobijene destilacijom vina iz tarifnih podbrojeva 2208 20 29 i 2208 20 89 (AM, BY, KG, KZ) – „jermenski konjak“
 • Kvota 2.000.000 hiljada komada cigareta koje sadrže duvan iz tarifnog podbroja 2402 20 (AM, BY, KG, KZ)
 • Ostali izuzeci iz režima slobodne trgovine prošireni na AM i KG 
II  INDUSTRIJA

Uvoz u EAES iz Srbije:
 
 • postojeći izuzeci iz režima slobodne trgovine prošireni na AM i KG
 • Odobren slobodan režim za uvoz proizvoda iz tarifnog broja 8481  (slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje protiska i termostatski upravljane ventile) za sve članice EAES 
Uvoz u Srbiju iz EAES:
 • postojeći izuzeci iz režima slobodne trgovine bez promena
 • zona slobodne trgovne za srpsku robu proširena na AM i KG  
PRAVILA O POREKLU ROBE
 • UKIDA SE uslova direktnog plaćanja
 • detaljano razrađene odredbe koje se tiču administrativne saradnje nadležnih organa svih strana (posebno u delu koji se tiče naknadnih provera verodostojnosti sertifikata o poreklu , povera na licu mesta, uvođenja i razvoja elektronskog sistema sertifikacije i verifikacije porekla) 
Sporazum će stupiti na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane Evroazijske ekonomske unije, njenih država članica i Srbije.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft