Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

8.
oktobar
2019.
Carinska tarifa

Sporazum o slobodnoj trgovini sa EAES


Sporazum o slobodnoj trgovini Republike Srbije i Evroazijskog ekonomskog saveza (EAES), koji čine sledeće zemlje članice: Belorusija(BY), Ruska Federacija(RF), Jermenija(AM), Kazahstan(KZ) i Kirgizija(KG), biće potpisan dana 25.10.2019 godine, u Moskvi.
 
Ovaj sporazum će zameniti pojedinačne sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima zaključene sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom. Zona slobodne trgovine će biti proširena i na dve nove države - Jermeniju i Kirgiziju.
 
Liste roba koje su IZUZETE iz režima slobodne trgovine su usaglašene. Lista roba je proširena i na:
 
I   POLJPRIVREDA: 

Uvoz u EAES iz Srbije:
 • Odobren slobodan režim za voćne rakije iz tarifnih oznaka 2208 90 33 00, 2208 90 38 00, 2208 90 48 00 i 2208 90 71 00 (šljivovica, kruškovača, dunjevača, višnjevača i sl.)
 • Kvota 400 tona za ostale sireve iz tarifnih podbrojeva 0406 0406 90 69, 0406 90 74, 0406 90 86, 0406 90 89, 0406 90 92, 0406 90 93, 0406 90 99, 0406 90 99 (kozji i ovčiji sir)
 • Kvota 35.000 litara čistog alkohola za ostale rakije dobijene destilacijom vina iz tarifnih podbrojeva 2208 20 29 i 2208 20 89 – „vinjak“
 • Kvota 2.000.000 hiljada komada cigareta koje sadrže duvan iz tarifnog podbroja 2402 20
Uvoz u Srbiju iz EAES:
 • Odobren slobodan režim za vodku, alkoholne jačine do 45,4% vol (AM, KG, KZ) iz tarifnih oznaka 2208 60 11 00 i 2208 60 19 00
 • Kvota 100 tona za topljene sireve iz tarifnih podbrojeva 0403 30 31, 0403 30 39 i 0403 30 90 (AM, BY, KG, KZ)
 • Kvota 50.000 litara čistog alkohola za ostale rakije dobijene destilacijom vina iz tarifnih podbrojeva 2208 20 29 i 2208 20 89 (AM, BY, KG, KZ) – „jermenski konjak“
 • Kvota 2.000.000 hiljada komada cigareta koje sadrže duvan iz tarifnog podbroja 2402 20 (AM, BY, KG, KZ)
 • Ostali izuzeci iz režima slobodne trgovine prošireni na AM i KG 
II  INDUSTRIJA

Uvoz u EAES iz Srbije:
 
 • postojeći izuzeci iz režima slobodne trgovine prošireni na AM i KG
 • Odobren slobodan režim za uvoz proizvoda iz tarifnog broja 8481  (slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje protiska i termostatski upravljane ventile) za sve članice EAES 
Uvoz u Srbiju iz EAES:
 • postojeći izuzeci iz režima slobodne trgovine bez promena
 • zona slobodne trgovne za srpsku robu proširena na AM i KG 
PREVILA O POREKLU ROBE
 • ukidanju uslova direktnog plaćanja
 • detaljanijim odredbama koje se tiču administrativne saradnje nadležnih organa svih strana (posebno u delu koji se tiče naknadnih provera verodostojnosti sertifikata o poreklu , povera na licu mesta, uvođenja i razvoja elektronskog sistema sertifikacije i verifikacije porekla) 
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft