Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

7.
avgust
2020.
Carina

Smeštaj domaće robe u carinsko skladište


Članom 202. Carinskog zakona propisano je da se u postupku smeštaja, strana roba može smeštati na carinskom području Republike Srbije, a da ne podleže: 
  1. plaćanju uvoznih dažbina;
  2. drugim dažbinama koje se plaćaju pri uvozu;
  3. merama trgovinske politike, ako se njima ne zabranjuje ulazak robe na carinsko područje Republike Srbije ili izlazak iz njega. 
Istim članom je propisano da CARINSKI ORGAN MOŽE, ako postoji ekonomska potreba i ako nema smetnji za sprovođenje carinskog nadzora, ODOBRITI SMEŠTAJ DOMAĆE ROBE U CARINSKOM SKLADIŠTU I ZA TU ROBU SE NE SMATRA DA JE U POSTUPKU CARINSKOG SKLADIŠTENjA.

U vezi sa ovim još treba imati u vidu i član 139. Carinskog zakona koji kaže da sva roba za koju postoji namera da se stavi u carinski postupak, osim u postupak slobodne zone, mora da bude obuhvaćena deklaracijom za taj carinski postupak, dok član 186. istog zakona propisuje da nosilac odobrenja, nosilac postupka i sva lica koja obavljaju delatnost koja uključuje smeštaj, obradu ili preradu robe ili prodaju ili kupovinu robe u slobodnim zonama, vode odgovarajuće evidencije na način koji je odobrio carinski organ.

Prema tome, imajući u vidu sve navedeno, ZA DOMAĆU ROBU KOJA SE SMEŠTA U CARINSKO SKLADIŠTE (ŠTO MORA DA ODOBRI CARINSKI ORGAN) NIJE POTREBNO PODNOSITI CARINSKU DEKLARACIJU ZA POSTUPAK CARINSKOG SKLADIŠTENjA (C7), iz razloga što je Carinskim zakonom izričito propisano (član 202. stav 3.) da se u ovom slučaju ne sprovodi postupak carinskog skladištenja, pa, samim tim, ne postoji ni obaveza podnošenja deklaracije, ALI SVAKAKO POSTOJI OBAVEZA VOĐENjA ODGOVARAJUĆE EVIDENCIJE O TOJ ROBI, saglasno članu 186. Carinskog zakona.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft